PixelImage

Ventilation: Förbättra luften hemma!

Förbättra luften hemma!

Förbättra ventilationen hemma. Här får du tipsen som hjälper dig att få bättre luft. 

Så ska ventilationen fungera:

 • Ge tillräckligt med luft för de aktiviteter som sker i rummen och dem som vistas där.
 • Inte sprida förorenad eller illaluktande luft till andra rum.
 • Styras efter behov utan att vara beroende av utetemperatur eller öppna fönster.
 • Omsätta luften minst en halv gång per timme utan att skapa drag.
 • Ge värmeåtervinning.
 • Tips! Torka tvätten i en kondenstumlare och ha en avfuktare om du hängtorkar tvätten.
 • Då får du ut mindre fukt i huset.

Enkla åtgärder för bättre luft

 • Vädra ofta
 • Kontrollera friskluftsventiler och vädringsfönster.
 • Skydda luftintaget mot regn och fukt.
 • Öppna ett fönster i rummet intill köket när du använder köksfläkten.
 • Byt luftfilter minst en gång per år om du har en ventilation med filter.
 • Se över regnskydd och isolering vid uteluftsdon och ventilationskanaler.

Självdrag
Varm luft inomhus stiger uppåt och försvinner ut ur huset via luftkanaler, vilket skapar ett undertryck i byggnaden. Undertrycket gör att ny luft sugs in i huset genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter.

Ventilationen fungerar bäst när det är kallt ute, men kan ge drag och kallras. Den förbrukar ingen el men kan ge höga uppvärmningskostnader.

Fläktstyrd frånluft
Fläktar suger ut luften ur huset och luften kommer in genom uteluftsdon, vädringsfönster och otätheter. Moderna system kan ha möjligheter till värmeåtervinning och luftintagen kan förses med filter. Det finns risk för buller och drag. Ventilationen kan behovsstyras.

Fläktstyrd från- och tilluft med värmeåtervinning
Till- och frånluftsflöden kan kontrolleras och energiåtgången kan behovsstyras. Luftfilter renar inluften och drag undviks då luften är förvärmd då den kommer in i huset.

Vill du veta mer? 

Översvämning - så gäller hemförsäkringen!

Vill du ställa en fråga till vår rådgivning? Klicka här!