PixelImage

Bygga: Bygglov för garage

Bygglov - läs på innan

Läs på innan du bygger ett garage, då får du det bästa resultatet. Här tipsar vi dig om vad du ska tänka på.

Från böcker till bygglov

  1. Läs på innan du bygger ett garage. Det finns många aspekter att ta hänsyn till och många olika sätt att lösa de byggnadstekniska frågorna. Det finns massor av bra litteratur på biblioteket, så det är en bra idé att börja där.
  2. När du vet vad som är tekniskt genomförbart är det dags att planera byggets placering på tomten. En klok idé är att placera byggnaden så att den inte splittrar tomten, utan i stället hänger ihop med huset eller ligger längs tomtgränsen.
  3. Mycket handlar om sunt förnuft, som att hitta den naturliga vägen in till tomten, vilket ofta är i samma linje som entrén. Många vill också ha garaget nära entrén så att det är lätt att bära in matkassarna och där snö från andra tak inte rasar ner på infarten.
  4. Ansök om bygglov i god tid, särskilt om du vill bygga på sommaren. Då är det många som vill bygga och som därför lämnar in sina ansökningar på våren. Det skapar hög arbetsbelastning hos kommunen, vilket kan göra att du inte får ditt bygglov i tid. I vissa kommuner kan handläggningstiden vara upp till ett halvår. Tänk på att det kan vara bra bra att informera grannarna om byggplanerna innan du ansöker.
  5. Det kommunen tittar på när de bedömer bygglovsansökan är om det är tillåtet att bygga och placera garaget där du vill, med hänsyn till detaljplanen över området. Finns ingen detaljplan gör kommunen en lämplighetsprövning med hänsyn till var garaget ska placeras, hur det ska se ut, hur det passar in i omgivningen och hur grannarna påverkas. Bygglovshandläggarna bedömer också vilka krav det finns på brandsäkerhet.
  6. Ska du bygga tätt intill grannens tomtgräns måste bygget klara brand i 30 minuter, men det finns också andra regler att ta hänsyn till. Vill du veta mer går det alltid bra att kontakta din kommun.
  7. När du har fått bygglovet bör du informera grannarna om beslutet. De har då tre veckor på sig att överklaga. Först när överklagandetiden gått ut vet du om det är fritt fram att börja bygga.
  8. Nästa steg är att skicka in bygganmälan, där du bland annat beskriver byggprojektet och uppger vem som är kvalitetsansvarig. Bygganmälan ska du skicka in minst tre veckor innan du börjar bygga, gärna tidigare. Detta så att du, kommunen och den kvalitetsansvarige kan genomföra ett byggsamråd om kommunen kräver det. Under byggsamrådet går ni igenom projektets planering och samordning samt vilka tillsyns- och kontrollåtgärder som behövs.
  9. När byggsamrådet är genomfört är det äntligen dags att sätta spaden i jorden.

Källor: Christina Andreasson, bygglovshandläggare i Malm samt Eva Antonson Askerblom, lantmätare, och Stefan Edin, byggnadstekniker, båda Villaägarnas rådgivning.

Artikeln är hämtad ur tidningen Villaägaren nr 2-2008
Text: Jacob Härnqvist