PixelImage

Inbrott: Grannar med koll skrämmer bort tjuvarna!

Grannar som håller koll skrämmer bort tjuvarna!

Grannsamverkan är inte bara skyltar på gatstolparna. Brottsförebyggande rådets rapport visar att alerta, omtänksamma grannar kan minska brotten med en fjärdedel.

Leif Markström

BRÅ har studerat effekterna av grannsamverkan mot brott. Någon exakt siffra för effekten är väldigt svår att ange, men att det kan ha en betydande påverkan står tydligt: beroende på vilken utgångspunkt de har haft i sina beräkningar kom de fram till att brotten minskat med i genomsnitt 16 eller 26 procent i de områden som börjat med grannsamverkan.

Grovt förenklat kan man alltså konstatera att grannsamverkan minskar antalet brott med omkring en femtedel.

– Det rör sig om det vi kallar vardagsbrott, eller mängdbrott – alltså ett stort antal brott, som omfattar såväl bostadsinbrott som till exempel klotter. Och eftersom det är en stor mängd är det extra intressant att uppmuntra de åtgärder som kan minska dem, säger Erika Sallander, utredare på BRÅ.

Hon arbetar för närvarande med ett projekt där det gäller att föra ut kunskap om grannsamverkan. Hon understryker att grannsamverkan handlar en hel del om engagemang.

– Man kan inte sätta upp en skylt och tro att det räcker. Själva kittet, som gör att grannsamverkan kommer att fungera, är att det finns ett slags modern form av gamla tiders bykänsla. Att de boende i området bryr sig om varandra.

Positiv anda i området

En fungerande grannsamverkan gör också att man kan få en god spiral av brottsförebyggande i området, berättar hon. Det är alltså inte enbart frågan om att minska antalet brott med en viss andel.

– Ytterligare en betydelsefull positiv effekt är en ökad trygghet. Och det är klart, ett minskat antal brott bidrar ofta till en ökad trygghet, men en annan viktig aspekt är att vi kan känna oss delaktiga, att vi kan påverka vår livssituation. Och det gör man i högsta grad i områden med grannsamverkan.

Ännu en positiv effekt är att anonymiteten i området minskar, vilket i sin tur ofta bidrar till ökad trygghet. Spiralen snurrar vidare: med ökad trygghet följer att det är fler som rör sig bland bostäderna, vilket tjuvarna tycker är det allra mest avskräckande.

– Det är viktigt att ha i minne att målet är att skapa en positiv anda i området. Man bör tänka efter vilket samhälle man vill vara med och skapa med sina åtgärder: för att uttrycka sig symboliskt så bör man väl ha en balans mellan att bygga murar och att öppna kaféer och mötesplatser.

”Vi har lyckats inspirera flera andra”

Villaägarna i Piteå började arrangera grannsamverkan för sex år sedan. Leif Markström, ordförande i föreningen, berättar att en av anledningarna var att en medlem – som drabbats av flera inbrott – hörde av sig och bad om hjälp med brottsförebyggande åtgärder.

– Efter vi startat med grannsamverkan har det inte varit några problem med inbrott där, berättar Leif Markström.

Sedan dess har de initierat grannsamverkan såväl i byarna runt Piteå som i större orter i närheten.

– Jag vet att vi har lyckats inspirera till grannsamverkan i Kalix, Luleå, Skellefteå och Kiruna, säger han stolt.

De bjuder regelbundet in ett stort antal boende i olika områden – normalt mellan 120 och 180 hushåll – till informationsträffar, där representanter från försäkringsbolag, säkerhetsföretag och Polisen flankerar Villaägarna och berättar om fördelar och vad som krävs för en fungerande grannsamverkan.

– Enkelt uttryckt handlar det ju om omtanke och uppmärksamhet. Rent konkret så kan det vara så att man skriver upp registreringsnumret på en bil som cirkulerar i området. Skulle det då ske ett brott så har Polisen kommit en bra bit på vägen med den hjälpen.

Han håller med Erika Sallander om inriktningen mot en positiv anda i området. Men han tycker att den andan brukar komma automatiskt när man inför grannsamverkan.

– Jag har sett hur grannar som aldrig pratat med varandra blir bästisar när det här drar igång – och då blir det helt naturligt för dem att se till att tömma posten och skotta garageuppfarten hos varandra när de är bortresta.

grannsamverkanKnepen för att lyckas med grannsamverkan mot brott

  • Ordna aktiviteter även efter starten, t ex föreläsningar om larm och brandskydd.
  • Skicka ut nyhetsbrev regelbundet, även när inget särskilt har hänt.
  • Marknadsför grannsamverkan i alla tänkbara sammanhang; vid torgdagar, möten etc.
  • Se till att engagemanget sprids i området, så att det inte hänger på några få eldsjälar.
  • Distribuera telefonlistor så att alla vet vem som ska kontaktas om något händer.
  • Ordna ”trygghetsvandringar” där ni till exempel tittar om det finns gemensamma områden som behöver få ökad belysning.

Vill du komma igång med grannsamverkan?
Kontakta din villaägarförening, så att ni gemensamt kontaktar närpolisen för att få vidare hjälp.

Läs mer på www.bra.se

Text: Peter Wiklund
Foto: Marcus Hortlund/KMHI fotografi