PixelImage

Övervakningskamera - så sätter du upp den lagligt

Så sätter du upp övervakningskamera - lagligt

Är det tillåtet att sätta upp en övervakningskamera hur som helst i ditt eget hus och din egen trädgård? Det korta svaret är ja. Men läs detta först!

Så här sätter du upp övervakningskamera - lagligt!
Det så kallade privatundantaget i kameraövervakningslagen innebär att det helt utan tillstånd är okej att sätta upp en kamera i ditt privata hem och din trädgård. Ett grundkrav är att det ska vara tydligt att det handlar om privat område dit allmänheten inte har tillträde. Det betyder att det måste finnas staket eller motsvarande kring din tomt. Du måste se till att kameran inte riktas så att den filmar trottoaren eller gatan utanför din fastighet – eller in på grannens mark eller hus.

Privatundantaget baserar sig på att det är en privatperson som använder övervakningskameran, inte ett företag. Har du garage, förråd eller kanske en sjöbod kan du även övervaka dessa utrymmen under förutsättning att byggnaderna inte används i näringsverksamhet.

Ingår ofta i trygghetspaket

Det kanske vanligaste skälet till att en övervakningskamera installeras är att den ingår i ett trygghetspaket från ett säkerhetsföretag. Även om dessa kameror är kopplade till ett larmföretag så omfattas de av privatundantaget och du behöver inte söka något tillstånd.

Vill du sätta upp en titthålskamera i ytterdörren går det också bra, enligt samma premisser som beskrivs ovan. Kameran får alltså inte filma till exempel en väg eller trottoar dit allmänheten har tillträde. Detta måste du också ta hänsyn till om du riktar kameran mot ett fönster.

Viktigt att observera är att bilder från kameraövervakning inte får spridas till en större krets (eller vara tänkta att spridas), till exempel genom att läggas ut på internet.
– Om du filmar din privata tomt för att exempelvis dela i ett nätverk för Grannsamverkan så gäller inte privatundantaget som jag ser det, säger Martin Hemberg på Datainspektionen och tillägger att det dock inte finns någon exakt gräns för vad som är en "större krets".

Att lämna över bilder till polisen för att använda i förundersökningar eller som bevismaterial är alltid tillåtet.
– Även i försäkringsärenden kan det bli aktuellt att lämna över material från din privata övervakningskamera och som vi tolkar det är detta okej, menar Martin Hemberg.

Ingen varningsskylt krävs

Du behöver inte skylta med att du har en övervakningskamera i din privata fastighet – även om det förstås finns all anledning att göra det om syftet är att avskräcka tjuvar. Du behöver alltså inte informera dina middagsgäster om att det finns kameror – men skulle du filma dem på ett kränkande vis, och/eller sprida innehåll som kan uppfattas som kränkande, kan det vara ett brott som faller under brottsbalken.

Detsamma gäller för din egen familj – du MÅSTE inte berätta att det finns kameror uppsatta, men kränkande filmning och spridning är ett brott. Och som Martin Hemberg påpekar, även om det inte finns något lagkrav på att berätta för barnen eller partnern att de övervakas så finns det ju etik att följa...

Någon som övervakar dig?

Hyr du ut rum i din villa så utgör detta hyresgästens privata sfär och där får du INTE övervaka, enligt Martin Hemberg.
Misstänker du att grannen har riktat en övervakningskamera mot din tomt eller ditt hus? Då är det till Datainspektionen du ska vända dig, den har ansvaret för att se till att reglerna följs när det gäller övervakningskameror i privatbostäder.
– Våra möjligheter att göra något är dock begränsade, säger Martin Hemberg. Om grannens kamera är riktad så att det kan handla om kränkande fotografering så ska du istället vända dig till polisen.

Reglerna i korthet

 • Definitionen på en övervakningskamera är att den är uppsatt och inte manövreras på platsen.
 • Datainspektionen har operativ tillsyn av kameraövervakning som sker på platser dit allmänheten inte har tillträde, dvs exempelvis i privata hem.
 • Du får inte:
  1 - Övervaka grannens fastighet eller allmän plats.
  2 - Sprida bilder/filmer från övervakningskameran till en större krets. Observera  att filmning/fotografering som är kränkande är ett brott enligt brottsbalken.

Läs mer om kameraövervakning och vilka lagar och regler som gäller på datainspektionen.se

Andra sätt att filma & fota

 • Med vanlig kamera är det alltid tillåtet att fota, så länge det inte är kränkande enligt den så kallade missbruksregeln i personuppgiftslagen. Samma sak gäller vid spridning – du får fritt dela med dig av dina bilder på andra människor, hus och djur så länge det inte kan anses som kränkande.
 • Med drönare – inga tillstånd krävs längre för att filma med drönare så länge det handlar om en privatperson eller ett företag. I övrigt samma regler som för en vanlig kamera, se ovan.
 • Med vindrutekamera - om du tillfälligt placerar en kamera i vindrutan på en bil eller på ett cykelstyre och sedan som förare själv styr filmningen manuellt, då krävs inget tillstånd. Samma regler om spridning som ovan.
 • Backkameror är undantagna från krav på tillstånd enligt kameraövervaknings-lagen.

Text: Lotte Ivarson Sandén
Bild: TT
Ur Villaägarnen nr 5, 2017