PixelImage

Trafiksäkerhet: Säkrare i ditt område

Trafiksäkra ditt område

Oron för trafiken hör ofta ihop med höga hastigheter, otrygga gångpassager och bristfälliga busshållplatser. Här tipsar vi om hur trafikmiljön kan bli tryggare.

Några enkla saker alla kan bidra med är att:

 • Hålla 30.
 • Vara försiktig när bilen backas. Små barn syns inte bakom bilen.
 • Klippa häckar och buskar så att de inte skymmer utfarten från tomten.
 • Inte parkera så att bilen skymmer sikten för barn som passerar.

Det finns trafikproblem som familjer och villaägare inte råder över själva och där det kan behövas hjälp för att nå en förändring.

Det kan handla om:

 • Obevakade övergångsställen.
 • En smal väg utan vägren.
 • Skolskjutshållplatsen.
 • Järnvägskorsningar.
 • Att cykelbanan mynnar ut i körbanan.
 • En kurva med skymd sikt.
 • Felparkerade bilar.
 • Okynneskörning i villaområdet.

Det är de som bor i området som bäst vet var trafikfarorna finns. Därför är det de som måste se till att beslutsfattarna får reda på att farorna finns.

Tips på hur trafikmiljön kan förändras:

 • Samla ihop grannar och andra intresserade och diskutera hur var och en uppfattar trafikmiljön och vad man skulle kunna göra för att den ska bli bättre.
 • Gå runt i området och bilda er en uppfattning om var problemen finns. Om ett problem är att folk kör för fort är det bra om ni gör en hastighetsmätning för att ta reda på hur hög medelhastigheten är och hur många av bilisterna som kör för fort.
 • Det är viktigt att gruppens förslag är väl förankrade hos de boende i området. Det är lättare att få till en förändring om så många som möjligt vill samma sak. Därför ska ni också ta reda på vad de som inte är med i gruppen tycker.
 • Kontrollera vem som ansvarar för vägen. I tätorter är det ofta kommunen, på landsbygden är det Vägverket. Skriv ett brev till den ansvarige om hur ert problem ser ut och bjud in till en diskussionskväll.
 • Glöm inte bort lokala politiker. Om ni kan få dem på er sida ökar era chanser att lyckas . Fråga politikerna hur de ser på trafiksäkerheten i kommunen och om de kan tänka sig att ställa upp och hjälpa er.
 • Ta hjälp av medierna för att få mer kraft bakom era krav. De kan tycka att era trafiksäkerhetsproblem är en intressant nyhet. Kontakta lokala tidningar, radio och tv, men var beredda på att de kanske inte väljer den vinkel ni hade tänkt er för att presentera problemet.

I ett brev till väghållaren bör ni:

 • Ha en rubrik som väcker intresse.
 • Vara tydliga. Ge nödvändiga fakta och peka på bristerna i trafikmiljön.
 • Begära en förbättring av trafikmiljön, inte bara beskriva felen.
 • Gärna bifoga en skiss eller ett foto och en karta över den plats där problemet finns.
 • Underteckna brevet med namnet på gruppens talesman.
 • Bifoga en namnlista på alla som är med i gruppen.
 • Glöm inte att skicka en kopia av brevet till alla instanser som kan vara intresserade!

Fler artiklar

Så minskar du risken för inbrott

Så blir du en bra granne!

Trädgård - 14 tips för hösten och vintern