PixelImage

VA-nät: Kommunerna måste säkra VA-näten!

Villaägarna: Kommunerna måste säkra VA-näten

Vad säger Villaägarna om vem som har ansvar för VA-systemen? Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef hos Villaägarna (bilden):

Helfigursbild på Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef hos Villaägarna– Formellt sett är det fastighetsägaren som har ansvar för sina egna ledningar. Men man kan ifrågasätta rimligheten i detta, då det inte finns någon dokumentation om hur de här ledningarna har lagts en gång i tiden.

Han påpekar att den här typen av information borde ha sparats i bygglovshandlingarna, vilket inte skett.

– När inte ens proffsen har koll kan man inte begära att småhusägare ska utveckla röntgensyn... Kommunen gör fel om de jagar enskilda personer vars ledningar för ett antal decennier sedan blivit lite tokigt kopplade. De borde lägga tid och energi på att planera för att det blir rätt i fortsättningen, menar Jakob Eliasson.

Senare års förtätning av befintliga bostadsområden har lett till att allt fler hushåll kopplats in på ledningar som ursprungligen dimensionerades för ett begränsat antal boende. Även om det från början fanns en viss överkapacitet så har man nu på många platser slagit i taket.

– Det är kommunerna som ansvarar för stadsbildning och byggande, det är deras ansvar att tänka efter i förväg. Nu har det visat sig att de inte hunnit med detta fullt ut, menar Jakob Eliasson, och kapaciteten i VA-näten börjar ta slut.

– Vi vill uppmana kommunerna att prioritera sitt arbete med att se över och utveckla VA-näten, för de boendes skull. Genom att planera i tid kan man sprida kostnaden över lång tid och fördela den så att det inte blir så kännbart ekonomiskt, istället för att panikinvestera med risk för att det drabbar den enskilde hårt.

Jakob Eliasson menar att vi kommer att ha allt fler översvämmade och förstörda källare om kommunerna inte ser över VA-näten, och i förlängningen blir det svårt att försäkra sig för den här typen av skador.

– Detta är en utveckling som måste stoppas, säger Jakob Eliasson, som menar att skälet till att VA-underhållet släpar efter är den självkostnadsprincip som gör det svårt för kommunerna att ta tillräckligt betalt för att säkra den standardhöjning som behövs idag. Det krävs en ändrad prismodell vilket betyder högre VA-taxor på sina håll.

– Men hellre 50 kr mer i månaden än översvämmade källare och panikinvesteringar, avslutar Jakob Eliasson.

Läs mer om översvämningar

Skyfall över Sverige

Så skyddar du dig mot översvämning i källaren