PixelImage

Avlopp: Orimliga krav på husägare

Villaägarna: Orimligt om husägare måste byta avloppssystem

Villaägarna har länge verkat för att förenkla reglerna för enskilda avlopp, så att kostnaderna blir lägre och står i proportion till både miljönyttan och värdet på fastigheten. Det nya förslaget till regelverk tar därför större hänsyn till småhusägarnas intresse.

Porträtt Anna Werner, samhällspolitisk analytikerExempelvis är förslaget om en särskild skatt på enskilda avlopp struket.

Villaägarnas samhällspolitiska analytiker Anna Werner (bilden) menar att de generellt höga kraven på rening av kväve och fosfor fördyrar för småhusägarna utan att alltid ge någon tydlig miljönytta.

– Vi engagerar oss för att så många är berörda, och för dem som ska byta system blir det ibland en orimlig börda.

Anna Werner anser att kraven på -rening av fosfor och kväve absolut kan få vara fortsatt höga i kustnära områden, liksom i närheten av övergödda sjöar. Men där det finns undernärda sjöar och marker ska kraven mildras.

– Kraven på privatpersoner bör vara rimliga med tydlig miljönytta, och kostnaderna för en godkänd anläggning måste stå i proportion till hur mycket huset är värt, säger Anna Werner.

Idag är det kommunens godtycke som avgör om du får skjuta upp åtgärdandet av ditt avlopp.

– Det borde finnas ett lagstöd för den som har svag ekonomi och vill skjuta upp åtgärdandet när miljönyttan är liten. Ett fritidshus som bara används några veckor per år ska inte heller ha samma krav som ett åretruntboende vilket är fallet idag.

– Vi vill ha bort kraven på fosfor och kväverening helt i områden där övergödningen är ett icke-problem. Reningen ska fokusera på att eliminera bakterier. Om husägaren därmed kan få en godkänd anläggning mycket billigare kommer åtgärdstakten att öka.

Avlopp: Välj rätt avloppsteknik

Enskilt avlopp: Hur ser ditt ut?

Har du frågor om ditt enskilda avlopp?

Villaägarnas medlemmar har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Ställ din fråga till experterna!