PixelImage

Inbrott: Villainbrotten ökar - men larm minskar risken

Villainbrotten ökar - men larm minskar risken

November och december är högsäsong för inbrottstjuvarna och villainbrotten ökar på många håll. Men risken minskar kraftigt för villor med larm, visar nya siffror.

Tillfället gör tjuven och inbrott sker alla tider på året, dygnet runt. Vissa områden är mer utsatta än andra och där satsar polisen ibland på specialinsatser för att få ner siffrorna. Sedan Villaägaren granskade inbrottsmönstret i Sverige för två år sedan har det gått både aningen upp och ner men tendensen är ändå tydlig. Villa-inbrott är ett mängdbrott och de höga siffrorna har kommit för att stanna.

Villainbrotten ökar

14 000 villainbrott polisanmäldes under 2012 i Sverige, vilket var en procent fler än året dessförinnan. Men i ett längre perspektiv är utvecklingen katastrofal.
På sju år har den totala ökningen varit 68 procent, enligt statistikern Anton Färnström på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Dessa siffror kan verka förvirrande eftersom medierna nyligen rapporterade att antalet inbrott minskar, men det beror på att lägenhetsinbrotten går ner och det avspeglas i totalsiffran.

Säsongsskillnaderna är stora och tjuvarna föredrar höst och vinter, trots att husets invånare då är mindre bortresta än i semestertider. November och december begås allra flest inbrott.

Den geografiska variationen är också stor. Stockholm, Västra Götaland, Hallland och Skåne har länge stuckit ut med dubbelt så många inbrott de kritiska månaderna som exempelvis under april. Men Hallands villaägare kunde glädja sig åt en markant nergång under 2012, vilket delvis kan förklaras med specialinsatser från polisen.

Också i Stockholms län finns en stor satsning på bostadsinbrott och målet är att gripa tjuvarna för att på så sätt få bort dem, åtminstone för den korta tid de eventuellt sitter inom lås och bom. Straffsatserna för inbrott handlar oftast om några månaders fängelse.

Brottsförebyggande rådets (Brå) senaste siffror för i år sträcker sig fram till augusti månad. Jämför man juli och augusti förra året med samma månader i år ligger antalet villainbrott på ungefär samma nivå. Men Stockholms län utmärker sig med 354 anmälda inbrott i juli och 324 i augusti, vilket är mer än 30 procent fler än 2012.

Fyra grupper av tjuvar

Fredrik Gårdare är chef för den gemensamma insatsen mot bostadsinbrott i Stockholms län. Den ska pågå fram till december i år och innebär att 36 poliser har avsatts för att på heltid arbeta med ett helhetsperspektiv.

– Vi jobbar på att gripa dem som organiserar och utför inbrotten. Hittills har vi gripit 172 personer, vissa av dem flera gånger, säger Fredrik Gårdare.

Han ser inga direkta förändringar i brottsmönstren jämfört med tidigare. Det är grovt räknat fyra grupper kriminella som tar sig in i villor:

• Organiserade utländska ligor från Sydamerika och Östeuropa. De reser hit för att begå brott och lämnar sedan landet eller byter län. Vissa nyckelpersoner finns i Sverige mer kontinuerligt.

• Missbrukare som finansierar sitt missbruk med inbrott.

• Lokala yngre kriminella gäng som bor i närheten av de villaområden där de begår brott.

• Äldre bilburna kriminella gäng som rör sig på en stor geografisk yta.

– Många av gärningspersonerna ser inte straffen som särskilt drabbande eller avskräckande. De som ingår i organiserade utländska ligor och som utvisas efter avtjänat straff återvänder ibland, både i eget namn eller med ny identitet.

Fredrik Gårdare ser att områden med dyrare villor där det förväntas bo välsituerade människor är särskilt populära, när inbrottstjuvarna själva får välja. Exempel på sådana områden i Stockholms län är Danderyd och Bromma, som Fredrik Gårdare beskriver som sockerbitar dit tjuvarna dras.

– Men det går att skydda sig bra, främst genom att hjälpas åt att hålla koll på kvarteret. Om man väljer larm rekommenderar jag en kombination med kamera, som både är avskräckande och ökar chansen till uppklarande om inbrottet sker ändå, säger Fredrik Gårdare.

Larm minskar risken

Han säger att det är sällsynt att tjuvarna snabbt nog kan sätta tekniken ur spel. Finns det bilder på tjuvarna är utsikterna goda att polisen ska hitta dem, känna igen dem eller räkna ut vilken gruppering som varit framme, enligt Fredrik Gårdare.

Hans uppfattning styrks av en ny undersökning som försäkringsbolaget Folksam har gjort. Risken att bli utsatt för villainbrott minskar med 22 procent om huset har larm, enligt rapporten.

Undersökningen är baserad på de senaste fyra årens inbrottsstatistik för de cirka 400 000 villor, radhus och kedjehus som är försäkrade i bolaget.

Skadefrekvensen för hus med larm var i snitt 0,59 procent. Siffran är framräknad genom att man dividerat antalet anmälda inbrott med antalet försäkrade hus. Motsvarande siffra för olarmade villor var 0,72 procent.

Allt fler installerar larm

Allt fler villaägare väljer också att installera larm. Förra året hade 14 procent av de undersökta villorna larm, vilket var mer än en fördubbling jämfört med fyra år tidigare. Det är ofta de yngsta villaägarna under 30 år och de allra äldsta över 71 år som avstår, och par är mer benägna att larma än barnfamiljer och ensamstående.

– Jag tror att det dels kan bero på att barnfamiljer är mer sårbara ekonomiskt, dels att par utan hemmavarande barn kanske reser mer och är medvetna om att huset då är oskyddat, säger skadeförebyggaren Erik Arvidsson på Folksam.

Han bekräftar polisens uppgifter att det är förhållandevis ovanligt att tjuvarna lyckas oskadliggöra larmen, eftersom dessa numera är trådlösa och anslutna till mobilnätet.

Det är ovanligt att blivande villa-ägare är oroliga för inbrottsrisken när de tittar på hus. Villaägaren har pratat med mäklare från norr till söder och de säger att spekulanterna praktiskt taget aldrig frågar efter om området är inbrottsdrabbat. Inte ens i välbärgade områden, som är särskilt populära hos tjuvarna.

Villainbrott påverkar inte prisbilden

Mikael Ekman på Svensk fastighetsförmedling i Malmö har förmedlat villor under 20 år. Han anser att inbrott överhuvudtaget inte påverkar prisnivån.

– Limhamn är ett exklusivt område med många höginkomsttagare och där sker också många inbrott. Tjuvarna tror att det finns dyrbarheter att stjäla just i sådana hus. Men jag har faktiskt aldrig hört någon ställa frågor om detta, säger Mikael Ekman.

Då kan frågorna snarare handla om säkerheten i huset och köpare kan resonera kring behovet av larm eller säkerhetsdörrar.

– Men sådana investeringar är småpengar när man betalar kanske fyra miljoner för en villa, så det är ingen stor sak.

Ann-Sofie Lundvall vid Fastighetsbyrån i Sundsvall har samma erfarenheter.

– Vi är inte så inbrottsdrabbade och huspriserna påverkas absolut inte, inte ens på en gata som varit nämnd i lokalpressen på grund av inbrott, säger hon.

Fastighetsmäklare i Stockholms västra förorter som Villaägaren talat med anser att det snarare är områdets allmänna rykte som stökigt eller lugnt som påverkar hur attraktiv boendemiljön anses vara, och det i sin tur påverkar priserna.

Det finns inte heller forskning som stöder att villapriserna skulle påverkas av antalet inbrott. Däremot har forskare på Kungliga tekniska högskolan (KTH) belagt att det finns ett samband mellan priserna på bostadsrättslägenheter i Stockholm och antalet inbrott i de undersökta områdena.

Text: Marianne Hühne von Seth

Vakande grannar är bästa skyddet