PixelImage

Lagfartskapningar – så skyddar du dig

Lagfartskapningar – så skyddar du dig

Brottslingar kan med enkla medel kapa lagfarten till ditt hus. Några förfalskade namnteckningar är allt som krävs för att Lantmäteriet ska ändra lagfarten på fastigheten. Vi tipsar om hur du skyddar dig mot lagfartskapning.

En samling röda småhus

Varje år görs flera försök till lagfartskapningar och det händer att kapningarna lyckas. Brottet sker genom att uppdiktade köpebrev skickas till Lantmäteriet där ägarens namnteckning har blivit förfalskad och har bevittnats av påhittade personer. Om Lantmäteriet beviljar ansökan och registrerar den nya lagfarten är kapningen fullbordad.

Den riktiga husägaren får vetskap om att lagfarten kapats genom ett informationsbrev från Lantmäteriet om att lagfarten för fastigheten har ändrats.

En brottsling kan alltså med ganska enkla medel ta över ägarskapet av huset. Villaägaren å sin sida befinner sig i något av en mardrömssituation med ofta utdragna domstolsprocesser, upprepade kontakter med myndigheter, bank och försäkringsbolag för att bevisa att huset har blivit kapat.

Frågor och svar om lagfartskapningar

För att få rätsida på vad som gäller kring lagfartskapningar har vi ställt några frågor till Terese Wallinder, chef på Villaägarnas rådgivningsavdelning.

Vad ska jag göra om jag fått mitt hus kapat?

Om du råkar ut för en lagfartskapning är det viktigt att agera snabbt. Det bästa är att överklaga lantmäteriets beslut inom fyra veckor. Väntar du längre måste du gå till domstol vilket du vill undvika eftersom det är en utdragen process som är svår att klara utan hjälp av ett juridiskt ombud.

Vad kan jag göra för att skydda mig mot lagfartskapning?

Tyvärr är det svårt att helt och hållet skydda sig. Du kan ha en låst postlåda för att vara säker på att du i vart fall får information från Lantmäteriet om att fastigheten har kapats.

Du kan också skaffa en digital brevlåda. Läs mer om detta på Mina meddelanden.

Eftersom det är så svårt att skydda sig har Villaägarna tagit fram en ägarskyddsförsäkring som ingår i medlemskapet. Försäkringen innebär att Villaägarnas jurister hjälper dig med att utreda bedrägeriet, vi skaffar fram bevisning och för din talan för att få tillbaka villan. I försäkringen ingår också 30 000 kronor för obehaget.

Vad gör Villaägarna för att förhindra att lagfarter kapas?

Idag tvingas du som villaägare bevisa att du är ägare till ditt eget hus. Det är dessutom du som måste ta alla initiativ för att få lagfartskapningen prövad i domstol. Ofta handlar det om väldigt utdragna juridiska processer eftersom förövarna håller sig borta.

Det här vill Villaägarna ändra på. Villaägarna kräver att Lantmäteriet ska informera ägaren när ansökan om lagfart inkommit. Då hinner du som villaägare reagera innan det är försent.

Läs mer om Villaägarnas ägarskyddsförsäkring

Därför skriver Villaägarna om lagfartskapningar

Frågor om lagfartskapning? Medlemmar frågar Villaägarnas experter utan kostnad! Ställ din fråga här.

Inte medlem ännu? Det blir du snabbt och enkelt - direkt på webben!