PixelImage

Fukt: Allt du behöver veta om mögel!

Mögel - allt du behöver veta!

Mögelskador är ofta en villaägares värsta mardröm. Här kan du läsa om vad man kan göra när huset drabbas av mögelskada samt hur du kan förhindra att det händer.

• Hur vet man om man har mögel?

Vanligtvis för att någon ser möglet eller känner lukten av det. Man kan misstänka att det finns mögel om huset har någon av de riskkonstruktioner som är kända för att kunna leda till mögelproblem, såsom torpar- eller krypgrund eller invändigt isolerade källarväggar.

• Vad gör man om man har mögel?

Kontaktar någon sakkunnig expert, t ex medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR eller något företag i nätverket Byggdoktor (byggdoktor.com) för att få vägledning och hjälp med utredning och åtgärdsförslag.

• Täcker försäkringen mögelskador?

Många mögelskador täcks inte av Villaförsäkringen eftersom de är orsakade av händelser som försäkringen inte täcker. Det gäller till exempel mögelskador som beror på att fukt har trängt in utifrån.

• I vilket typ av hus är det vanligast att det möglar?

Förutom de typiska riskkonstruktionerna kan alla hus drabbas om något görs fel i husets konstruktion t ex i samband med byte av värmekälla eller tilläggsisolering.

• Var ska man börja titta efter mögel?

På de ställen där de största variationerna i temperaturen uppstår. Det är i grunden på hus med torpar- eller krypgrund, i husets ytterväggar och tak samt i husets vindsutrymmen.

• Hur ska man förhindra att man drabbas?

När du ska göra något i huset kan åtgärden ändra förhållandena för ett utrymme. Man måste förstå detta och vidta åtgärder så att konsekvenserna inte medför skador.

• Varför blir ett hus mögelskadat?

Av samma orsaker som gör att brödet börjar mögla i en plastpåse, men inte i en papperspåse? Att mögel uppstår beror på att det finns näring, vatten/fukt och att temperaturen är gynnsam

Vill du veta mer?

Ställ dina frågor till våra experter! Klicka här.

Rådgivningens vanligaste frågor

10 tips till dig som funderar på att köpa fritidshus

Tips om målning!

Säkra villan mot fukt och mögel!