PixelImage

Avlopp: Enskilt avlopp

Enskilt avlopp: Hur ser ditt ut?

Har du en bra eller dålig avloppsanläggning? En ordentlig inventering av installationen ger dig en bra grund för beslut om eventuella förbättringar eller nyinstallation.

Illustration av avloppsanläggning med markbädd och fosforfälla

Avloppsanläggning med markbädd och fosforfälla.

I konkurrens med nytt badrum kan kanske nytt avlopp bli nästa trendiga projekt. Åtminstone för de hundratusentals husägare som idag har ett enskilt avlopp med för dålig rening.Tanken på infiltrationsbädd eller minireningsverk är inte lika sexig som drömmen om det snygga italienska kaklet i badrummet. Men ett fungerande avlopp ger förhoppningsvis andra pluspoäng i form av hälsosammare miljö genom minskade skadliga utsläpp.

Börja med att plocka fram dokumentationen från installatören. Kontrollera skötselanvisningarna och garanti. I nyare anläggningar ingår ofta ett serviceavtal och underhåll. Finns det skriftligt tillstånd från kommunen?

Grönt ljus för nyare anläggningar

Har du slamavskiljare, ofta en trekammarbrunn, i kombination med en fungerande infiltration eller markbädd, vattentoalett kopplad till sluten tank, eller ett nyinstallerat och välskött minireningsverk är chansen stor att du har grönt ljus.

Är din anläggning däremot gammal, 15–20 år eller mer, bör du se upp. Då kan ett avloppssystem som är anslutet till infiltration eller markbädd ha dålig rening. Kontakta firman som en gång gjorde installationen för kontroll. Kommunens miljökontor kan ibland hjälpa till med information och råd. Tänk på att det sannolikt kostar några tusenlappar om det blir aktuellt med en kommunal inspektion.

Har du bara en slamavskiljare utan slutrening, så att avloppet går direkt ut i naturen eller till en stenkista är din anläggning olaglig och får inget tillstånd utan komplettering eller nyinstallation.

Olika krav i olika kommuner

Varje tomt och varje fastighet har sina egna förutsättningar. Detta i kombination med närhet till vattendrag och hur omgivningarna ser ut är avgörande för kommunens regler och krav på din anläggning.

Många kommuner har utförlig information om hur man går till väga. Webbplatsen avloppsguiden.se är också användbar. Där finns information om olika typer av anläggningar och hur man kontrollerar den man redan har.

Skulle det visa sig att din anläggning är i riskzonen för att behöva moderniseras eller underhållas: Undersök i första hand om det finns en giltig garanti. På den här typen av markarbeten är garantitiden ofta tio år. Blir det aktuellt med nyinstallation är det viktigt att jämföra olika leverantörer och vad som ingår. Livslängden är en viktig faktor som det är lätt att glömma bort.

Priset för en godkänd anläggning ligger ofta på 70 000–100 000 kronor. Markarbetet ger ROT-avdrag med 30 procent just när det gäller avlopp. Tänk på att det bara gäller arbetskostnaden och att avloppet ska användas för det egna huset, och installationen gäller den egna tomten.

Text: Marianne Hühne von Seth

Avlopp: Välj rätt avloppsteknik

Villaägarna: Orimlig börda för husägare som måste byta avloppssystem

Har du frågor om ditt enskilda avlopp?

Villaägarnas medlemmar har tillgång till kostnadsfri rådgivning. Ställ din fråga till experterna!