PixelImage

ROT och RUT har gjort svarta jobb vita

ROT och RUT har gjort svarta jobb vita

Villaägarnas samhällspolitiske chef, Jakob Eliasson (bilden), svarar på frågor om ROT och RUT.

Bild på Jakob Eliasson, Villaägarnas samhällspolitiske chefVad är fördelen med RUT & ROT?

– ROT-avdraget innebär att den som äger sin bostad kan dra av hälften av arbetskostnaden för förbättrings- och tillbyggnadsarbeten på fastigheten. RUT-avdraget gör på samma sätt hushållsnära tjänster billigare, men kan användas även av den som inte äger sin bostad. Avdragen har förvandlat svarta jobb till vita och troligtvis även skapat fler jobb i bygg- och tjänstesektorn.

Vad har de olika partierna för inställning till ROT- och RUT-avdragen?

– Idag är taket för ROT och RUT tillsammans 50 000 kr per år. Folkpartiet vill höja taket till 50 000 kr i vart och ett av avdragen och även höja skattereduktionen från 50 till 75 procent. Centern vill undersöka möjligheterna att utöka avdragen till nya tjänster. Kristdemokraterna och Moderaterna är positivt inställda till avdragen men har inga förslag om att utöka dem.

Socialdemokraterna vill halvera taket i RUT till 25 000 kr, men behålla ROT. Vänsterpartiet vill avskaffa RUT omedelbart och ROT 2017.

Miljöpartiet vill ha RUT oförändrat men utvidga ROT-avdraget till flerbostadshus och låta det omfatta även reparation av maskiner och inventarier. De vill också att det ska "uppmuntra till energieffektiviseringar".

Sverigedemokraterna vill bevara RUT och utvidga avdragsrätten för pensionärer samt införa en särskild kultur­byggnads-ROT.

Finns det risk att ROT- och RUT-avdragen försvinner efter valet?

– Om Vänsterpartiet får inflytande i en regering som leds av Socialdemokraterna finns en påtaglig risk att taket i RUT sänks tämligen omgående. (S) mer positiva inställning till ROT gör att risken för att det försvinner är mindre.