PixelImage

Dränering: Så gör du

Dränering: Så gör du

Vi får många frågor till Villaägarna om dränering. Vår expert i ämnet, Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare, tipsar dig om vad du ska tänka på.

Att skydda huset under marknivå handlar om att hålla fukt och kyla borta från väggar och grundkonstruktion. Fuktskydd under marknivå består av tre delar:

1. Skydda väggen från markens fukt

Det görs genom att ett kapillärbrytande och dränerande lager monteras utanför väggen. Det hindrar fukten från att nå fram till väggen eftersom den sugkraft – kapillaritet – som drar upp och håller vatten i marken inte finns i dessa produkter.

2. Montera värmeisolering mot väggen

Detta så att markens kyla hålls borta från väggen. Det gör väggen varmare och därmed också torrare. Värmeisoleringen minskar också husets energiförbrukning.

3. Lägg dräneringsledning runt huset

Detta görs för att leda bort vatten som hindrats från att komma mot väggarna och det som finns runt grundkonstruktionen. Ledningen bör läggas med sin högsta punkt i samma höjd som underkanten av dräneringslagret under huset. Den är 200 mm om materialet under grunden är tvättad makadam. Annat material kan kräva djupare liggande ledning. Tag hjälp av sakkunnig som t ex en markingenjör för att dimensionera allt rätt. Det ni kommer fram till har ni som underlag för att ta in offerter från några entreprenörer. Lämpliga kan vara anläggningsföretag eller byggentreprenörer. Kostnaden får ni fram genom de offerter som ni tar in. Enklaste tiden att utföra arbetena är när det är som torrast i marken.

Förr var det vanligt att krossmaterial användes som kapillärbrytande lager. Det medförde att jord som grävts upp måste fraktas bort och att sten måste köpas in. Skivorna som oftare används i dag, som är kapillärbrytande, tillåter att dina befintliga jordmassor återanvänds.

Den kapillärbrytande isoleringen av cellplast finns i olika kvalitéer. Kontrollera själv med tillverkaren eller fråga entreprenören vilken klass på skivorna som du bör ha.

Tips 1: Skriv in i avtalet att när dräneringsledningen är lagd ska ett protokoll upprättas med avvägning av ledningens läge i höjd var 2:a meter i förhållande till en punkt på huset. Det tryggar att ledningen ligger i fall i hela dess längd.

Du som är medlem: Logga in på sajten för att ladda ner ett avvägningsprotokoll. Länk dyker upp här under när du loggat in.

Tips 2: Skriv in i avtalet att arbetet ska utföras enligt tillverkarens monteringsanvisningar.

Tips 3: Läs vår infoskrift om att anlita hantverkare

Tips 4: Byggkonsult kan du hitta här