PixelImage

Fönster: Bli av med kondens

Så blir du av med fönsterkondens

Har du också fått kondens på dina fönsterglas? Kondens kan uppstå på alla sidor av ett fönsterglas och orsakerna varierar. Vi tipsar om hur du gör för att bli av med kondens.

Kondens på det inre glasets insida

  • Håll fönsterbänken fri från sådant som kan hindra varmluft att nå glaset. I ett självdragshus är tanken med att ha element under fönstren att den varma luften ska stiga och gå förbi innerglaset. Glaset kan då inte kyla luften så att den kondenserar. Samtidigt möter den varma uppåtgående luften kall luft som ventileras in och blandas om så att inte den kalla luften märks så mycket - du slipper känslan av kallras.
  • Du behöver också kontrollera att inomhusluften har rätt relativ fuktighet. Det gör du med en hygrometer som du kan köpa på nätet eller hos din urmakare. Luften bör variera mellan 40-60 % i relativ fuktighet. Om du får högre fuktighet kan du genom att vädra korsdrag en kort stund snabbt få ner fuktigheten. 5 minuter på vintern och 10-15 minuter under övriga årstider.

Kondens på det yttre glasets insida

  • Har du kopplade 2-glasfönster beror kondensen på att det är för tätt mellan bågarna. Om det sitter tätningslister mellan bågarna, ta bort dessa. Det kan också vara för tjocka färglager och då måste de tas bort och bågarna målas om tunnare. Alternativet är att justera så att bågarna kommer längre ifrån varann. Kondensen kan förvärras om ytterbågen är dåligt målad.
  • Har du isolerglas beror kondensen mellan glasen på att glaskassetten har punkterats så att fukt kommer in mellan glasen. Kassetten behöver då bytas. Kontakta din glasmästare för att få hjälp med det.

Kondens på det yttre glasets utsida

  • Utvändig kondens är inte ett fel på fönstret. Det är en följd av att fönstret är så välisolerande. Under vissa väderleksförhållanden blir ytterglaset så kallt att fukten i luften kondenserar mot glaset, precis som det uppstår kondens på något som just tagits ut ur kylskåpet. Kondensen brukar försvinna under förmiddagen. Jämför gärna med bilens glasrutor. Det går att ta bort eller minska risken för kondens genom att ha markiser över dessa fönster.

Vill du veta mer om kondens?

Ställ din fråga till våra experter här!