PixelImage

Hantverkare: Så löser du det när det blir fel

Hantverkaren gjorde fel - så löser du det

Ibland blir inte hantverkarjobbet utfört som det är tänkt. Du blir inte riktigt nöjd. Då brukar det räcka med att prata med hantverkaren, så blir det fixat. Men vad gör du om hantverkaren inte vill rätta till felet?

Illustration: Leyla AtakGrundregeln är att inte överreagera om något blivit fel. För att felet ska åtgärdas krävs ofta inte mer än ett vänligt påpekande.

– Hantverkarna är ju måna om sitt rykte, säger Ulf Stenberg, Villaägarnas chefsjurist. Ta gärna upp felet du upptäckt direkt när ni båda är på plats, så att båda ser vad det handlar om. I vissa fall, som vid små repor på en yta, kanske hantverkaren inte ens har sett felet.

Skriftlig reklamation
Om hantverkaren vägrar att rätta till felet gör man en skriftlig reklamation, där man beskriver felet och ber hantverkaren avhjälpa det. Ta kopia på brevet, det kan vara bra att ha om ärendet fortsätter. I reklamationen kan man kräva att hantverkaren rättar till felet och prisavdrag om hantverkaren inte åtgärdar, i allvarligare fall hävning. Förlorar man pengar på grund av hantverkarens dåliga jobb, kan man även kräva skadestånd.

– Men det gäller att behålla lugnet, och hålla kontakten vid liv, säger Ulf Stenberg. Var tydlig och vänlig, inte aggressiv. Är man arg och skäller kan det bli en onödig konflikt och låsa sig.

Illustration: Leyla AtakPersonlig kontakt
Ibland händer det att hantverkare har flera jobb på gång samtidigt. Då kan ditt jobb stanna av om hantverkaren ägnar sig åt något annat jobb i första hand.

– Då ringer man och pratar med honom, säger Ulf Stenberg. Det är ju inte roligt att stå med ett halvfärdigt badrum som kanske inte kan användas på veckor. Om hantverkaren inte kommer tillbaka inom rimlig tid, kan man betala för det arbete han gjort och häva resten av tjänsten.

Förlikning
Många konflikter löser villaägare och hantverkare informellt genom förlikningar och överenskommelser. Man är kanske inte eniga om prisavdraget ska vara 3 000 eller 6 000 kronor. I stället för att tvista går man halva vägen var och möts på 4 500 kronor.

Om det låst sig helt med hantverkaren kan man skriva till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Man beskriver vad som hänt och hur man vill att ARN ska besluta i ärendet, exempelvis rekommendera ett prisavdrag. Nämnden låter även hantverkaren ge sin syn på saken. Det är en skriftlig handläggning där båda parter lämnar in sina inlagor. Sedan rekommenderar ARN en lösning. Om det ändå inte kommer till en lösning, kan man stämma hantverkaren inför tingsrätten.

– Om felet bara gäller några tusenlappar, kan många tycka att en process vid tingsrätten inte är värd omaket, säger Ulf Stenberg.

Artikeln är hämtad ur medlemstidningen Villaägaren nr 5-2008.
Text: Tony Bjurman
Illustration: Leyla Atak