PixelImage

Offerten: Sju varningstecken

Offerten: Sju varningstecken

Läs offerten noga innan du skriver avtal. Det finns några varningstecken som du ska se upp med:

  • Offerten är dåligt specificerad. Det är omöjligt att veta vad som ingår och hur priset har beräknats.
  • Organisationsnummer, företagsuppgifter och kontaktuppgifter saknas.
  • Det anges inte om priset är inklusive eller exklusive moms.
  • Krav på att du ska bestämma dig VÄLDIGT snabbt.
  • Förskottsbetalning krävs.*
  • Delad entreprenad. "Jag tar ansvar för snickrandet, men inte för elektrikerns arbete." Du ska alltid begära en enda motpart! Annars finns risk att snickaren och elektrikern skyller på varandra om något går fel.
  • Det saknas uppenbart delar i specifikationen – de kan då komma som otrevliga överraskningar och kostnader senare i processen.

* Förskottsbetalning kan i vissa fall vara okej, då det gäller t ex material som redan har levererats.

Lär dig bedöma hantverkarnas offerter