PixelImage

Hantverkare: Certifieringar och behörighet

Certifieringar och krav på behörighet för hantverkare

Vilka certifieringar bör hantverkaren ha? Och vilka behörigheter? Här sammanställer vi en lista över de certifieringar som kan vara aktuella när du renoverar badrum, övriga våtrum och kök.

Foto på diverse verktyg

Certifieringar för badrums- och köksrenoveringen

Från BBV till Säker vatten – här är de certifieringar som kan vara aktuella när du
renoverar badrum, övriga våtrum och kök:

  • BBV (Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum), för plattsättare som även utför tätskikt i våtrum.
  • Behörig elektriker. För vissa elinstallationer finns myndighetskrav (från Elsäkerhetsverket) att elektrikern ska vara behörig alternativt att det finns en behörig elinstallatör vid företaget.
  • Certifierad elektriker – utfärdas av ELY i samarbete med branschorganisationen EIO, säkerställer utbildning och kunskap om branschregler. EIO kontrollerar elbehörighet för samtliga anslutna medlemsföretag.
  • MVK, Måleribranschens våtrumskontroll. För målningsarbeten i våtrum.
  • Säker vatten, alla typer av rörmokeriarbeten.
  • Säkra våtrum, tätskikt för våtrum. Utfärdas av GVK (svensk våtrumskontroll).

Krav på behörighet?

Det är de olika branscherna själva som utfärdar och specificerar de olika certifieringarna, som ska garantera en viss kompetensnivå hos hantverkaren. Det finns inga lagkrav på certifiering, utan det lagkrav som finns är att jobbet ska vara "fackmannamässigt utfört" och följa Boverkets byggregler. Hantverkaren som man anlitar kan på fakturan ange att arbetet är utfört enligt vissa branschregler, t ex Säker vatten för rörmokeriarbetet och BKR/BBV för tätskiktet. Hantverkaren får dock inte använda sig av branschorganisationernas kvalitetsdokument utan att vara ansluten själv.

Renovera: Ta hjälp av ett proffs


Hitta din kvalitetssäkrade hantverkare här