PixelImage

Renovera gammal villa: tänk på detta

Renovera gammal villa: tänk på detta

Ska du renovera en gammal villa? Här får du fem tips från experten!

1. Börja med att kartlägga husets historik, sök exempelvis i Byggnadsnämndens arkiv. Fråga även grannar efter äldre foton.

2. En arkitekt eller byggnadsantikvarie kan ge råd om vad som är typiskt för byggnaden och hjälpa till att anpassa planlösning och gestaltning till era behov och husets förutsättningar. En anpassning till dagens standard är inte alltid så lätt att genomföra med varsam hand.

3. Äldre byggnader har rumssamband och rumsvolymer som bör bevaras vid en renovering. Om- och tillbyggnader som är gjorda genom åren kan innebära en successiv förfulning som går att åtgärda.

4. Byggnader med stort kulturhistoriskt värde bör underhållas med beprövade material och metoder.

5. Kontakta kommunen inför exteriöra förändringar av kulturhistoriska hus, då förändringarna kan vara förbjudna på grund av förvanskningsförbud. För vissa invändiga ändringar, som när till exempel bärande konstruktioner berörs, kan man även behöva göra en anmälan till kommunen.

Vill du veta mer om att renovera?

Så fixar du fönstren

Förenkla i köket