PixelImage

Hantverkare: Så skriver du avtal

Hantverkare - skriva avtal

Skriv ordentliga avtal med din hantverkare innan arbetet drar igång. Detaljerade skriftliga avtal är den bästa försäkring du kan skaffa dig inför en renovering.

Tänk på det här

  • Bli inte en av alla de tusentals som varje år kontaktar Allmänna reklamationsnämnden i ett desperat försök att få ordning på allt som gick snett vid renoveringen. Tid och is i magen är de bästa råd man kan ge inför en renovering, något som många tyvärr missar. Istället förförs man av den gyllene triangeln bra-billigt-snabbt och drar igång ett renoveringsprojekt mellan tummen och pekfingret. Förutom sinnesnärvaro är detaljerade, skriftliga avtal den bästa livlina man kan skaffa sig. Och det finns färdiga mallar att använda sig av.
  • Skriv avtal med din hantverkareNär du anlitar hantverkare eller entreprenör för att få en tjänst utförd har du enligt lag ett konsumentskydd genom konsumenttjänstlagen. Via länken här nedanför hittar du bland annat Hantverkarformuläret som är lämpligt när du som enskild konsument är beställare av reparations- eller ombyggnadsarbeten. Avtalet mellan dig och hantverkaren bör nämligen vara skriftligt.
  • Hantverkarformuläret består av ett ifyllnadsformulär och av de allmänna bestämmelserna. Det omfattar information om inblandade parter, omfattning av arbetet, pris, betalningstider, tider för början och slut, garanti. Här kan också eventuella avrådanden från hantverkaren dokumenteras.

    Formuläret bygger på en överenskommelse mellan Konsumentverket, Sveriges byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund.

Här hittar du avtal och mallar som du kan använda när du anlitar hantverkare.

Läs mer

Budget kök - tänk på det här

Budget bad - tänk på det här


Ta hjälp av Villaägarna när du renoverar!

Du vet väl att du som medlem kostnadsfritt kan ställa frågor till Villaägarnas byggexperter och jurister inför din renovering? Ställ din fråga här!