PixelImage

Hantverkare: Svart jobb – riskfylld chansning

Svart jobb – en riskfylld chansning

Att anlita arbetskraft vid renoveringar och tillbyggnader är inget ovanligt. Och visst kan det vara billigare att anlita en hantverkare svart, men det kan också bli dyrare samtidigt som det är förenat med vissa risker.

Att låta någon arbeta svart är ett skattebrott eftersom skatt och sociala avgifter inte betalas. Men det är inte det enda. Det kan till exempel hända en olycka eller jobbet kan bli felaktigt utfört. Utan avtal är det svårt att rätta till problem som då uppstår. Och tänk på att den som anlitar folk svart inte kan göra avdrag för kostnaden vid eventuell försäljning av huset.

Svartjobb angår alla branscher, men störst andel finns inom byggverksamheten, 23 procent. Vi svenskar tar lätt på svartjobbandet: enligt en färsk Sifoundersökning kan 37 procent av de tillfrågade tänka sig att anlita svart arbetskraft.

svartjobbEn annan undersökning, som Skatteverket låtit göra i slutet av 2005, visar att hela 57 procent kan tänka sig att anlita svart arbetskraft – om de är säkra på att det inte får någon påföljd. Om du har byggplaner är det säkrast att anlita en byggfirma eller en hantverkare som har F-skattsedel. Det är alltså betalningsmottagarens skattsedel som styr om du ska göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Kontrollera om den du tänkt anlita har F-skatt
Uppgiften att han eller hon har F-skattsedel får godtas när den lämnas i anbudshandling, faktura eller annan jämförbar handling. Samma handling ska även innehålla utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress samt betalningsmottagarens person-, samordnings- eller organisationsnummer.

Det är upp till dig att bevisa om något visar sig vara fel. Du kan också kontrollera firmans eller personens F-skattsedel med närmaste skattekontor. Om allt stämmer ska du inte göra skatteavdrag och inte heller betala arbetsgivaravgift eller särskild löneskatt på det arvode du betalar.

– En av riskerna med svartjobb är om något görs på ett felaktigt sätt. Det kan bli dyrt om till exempel hantverkaren som fixade badrummet inte var så noga med fuktspärren och det i sin tur förorsakar en fuktskada, varnar Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

svartjobbOm det inte finns papper på vem som verkligen utfört jobbet, inget avtal och inget kvitto på att personen har fått betalt, så kan du få svårigheter att bevisa att denne gjort jobbet över huvud taget. Du får ingen rättelse på problemet, och ärendet går vidare till försäkringsbolaget. Frågan är då om villahemförsäkringen täcker den uppkomna skadan.

En registrerad byggfirma har ju oftast egna försäkringar om det blir något fel, säger produktchef Björn Jonason på försäkringsbolaget If. Det är svårare att få rättelse hos någon som man inte har något skrivet avtal med. När det gäller våtrum finns det krav på att det ska vara byggt eller reparerat enligt branschstandard. Försäkringsbolagen har blivit hårdare de senaste åren, och betalar inte för det som är felaktigt gjort. Vid en vattenskada betalas till exempel inte omkakling av ett duschrum om det inte lagts fuktspärr på rätt sätt.

Elarbeten som kräver behörighet är inte bara farliga och förbjudna att utföra av någon som saknar sådan, den personen gör sig också skyldig till brottslig handling. En olycka kan inträffa, den som olagligen gör jobbet kan skadas eller förorsaka något fel som i värsta fall leder till kortslutning, brand och problem med att få ut försäkringsersättning.

svartjobbKan man anlita en hantverkare som inte har F-skattsedel?
– Ja, det kan du göra, men hur du ska gå tillväga om hantverkaren har A-skatt beror lite på arvodets storlek, förklarar Anders Helmfrid på Skatteverket. Generellt kan sägas att för att göra rätt ur skattesynpunkt och få ett kvitto på det utförda arbetet ska du göra skatteavdrag på arvodet och dessutom betala arbetsgivaravgifter. Det finns en förenklad skattedeklaration för privata tjänster med inbetalningskort som du ska använda.

Reglerna är olika beroende på beloppet, men om du betalar ut mer än 9 999 kronor under ett år till en person måste du i princip alltid betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag.

Text: Kristina Grefberg
Illustration: Leyla Atak