PixelImage

Tak: Få taket i topptrim

Tak i topptrim: Så gör du

Undersök hustakets svaga punkter och se till att reparera skador så snabbt som möjligt. Vi tipsar om allt du behöver veta för att hålla taket på ditt hus i toppform.

Bild på renovering av tak med rött tegel.
Ta en titt på ditt tak – tegelpannor som ligger på sniskan ska rättas till så att inte regn och snö hittar in under pannorna och i värsta fall orsakar mögel i innertaket. Byt trasiga tegelpannor och ta bort löv, barr och annat skräp från taket.

Rensa hängrännor

Rensa även bort mossa och lövrester i hängrännorna. Igentäppta hängrännor kan på sikt skapa såväl fasad- som grundproblem. Sönderrostade hängrännor, fotplåtar och spruckna plastrännor måste bytas.

Se även över ventilationskanaler och skorstenspipa och rensa bort gamla fågelbon som täpper till – passa på vintertid när fåglarna flyttat eller tidig vår när boet är tomt. Täck sedan över skorstenen med exempelvis ett rostfritt galler. Passa också på att sota skorstenen. Ett tak på skorstenen som skyddar mot nederbörd är bra, speciellt i äldre hus där man bytt till modernt uppvärmningssystem.

Underhåll skorstenen

Förr hölls skorstenen varm och torr av 800 grader varm rök från oljepannan. Moderna olje- och pelletspannor når ofta inte över 200 grader. När regnet inte torkas ut – det handlar om runt 500 till 1 000 liter regn om året – blir konsekvensen att skorstensfogar och puts släpper. Detta måste lagas. För att tillfälligt hindra en trasig skorsten från att falla i bitar, klä in den i hönsnät.

Villaägare som har en vindslucka upp till vinden bör då och då titta till tätningslisten runt luckan. Är tätningslisten skadad kan den varma och fuktiga inomhusluften ta sig upp och kondensera mot vindens kallare ytor. Det leder sedan till mögelangrepp på vinden.

Takunderhåll: Att-göra-lista

1. Säkerhet: Kontrollera att fästena på glidskyddet till takstegen inte är sönderrostade och att taksteg vid takpannor inte sitter löst. Finns det risk att vintertid få en isklump i huvudet vid entrén kan det vara en god idé att montera ett snörasskydd.

2. Tak med takpannor: Borsta bort skräp, byt trasiga pannor, kontrollera även läkten och pappen under pannorna. Skevt liggande tegelpannor justeras i läge. Undvik att gå på pannorna.

3. Tak med bandtäckt plåt: Rensa bort skräp. Skrapa även bort färg som flagnar, se till att tvätta rent området och måla innan det börjar rosta.

4. Tak av fibercement- och eternit: Håll rent från mossa. Skadade delar kan bytas ut. Tänk på det personliga skyddet vid arbete med asbesthaltiga material som eternit.

5. Tak av tätskiktsmattor (papptak): Slitna tak underhålls med primer och täckmassa. Bubblor och småskador repareras enligt leverantörens anvisningar. Anslutningar till plåtar tätas med fog eller täckmassa.

6. Hängrännor & stuprör: Gör rent! Stopp i röret rensas bort, lövrester tas bort från lövsilar. Rostskadade rännor repareras eller byts ut.

7. Skorsten: Ta bort fågelbon och sätt i ett hindrande galler. Kolla att skorstensplåten håller tätt, sota eldningskanalerna, kontrollera fogningen ovan tak och åtgärda dåliga fogar. Eventuellt behöver skorstenen ett nederbördsskyddande tak.

8. Genomföringar: Kontrollera tätningen runt alla genomföringar i taket. Skadade stosar byts ut. Tätningar av fogmassa som hårdnat tas bort och fogas om.

9. Vindsluckan: Kontrollera infästningen och tätningslisten efter vinterns härjningar.

10. Finns påväxt på taket: Duscha taket med något mossborttagningsmedel eller diskmedlet YES. Påväxten dödas och eroderar bort med tiden, vilket kan ta några år. Upprepa behandlingen vart 3:e eller vart 4:e år.

Text: Tore Tobiasson och Patrik Wendelius