PixelImage

Värmepump: Checklista

Värmepumpar - checklista

Rätt hanterade är värmepumpar pålitliga och driftsäkra. Men de olika konstruktionerna har några egenheter som det är bra att ha koll på. Vi tipsar om vad du ska tänka på.

Kolla driftdata med jämna mellanrum. Det finns en del driftdata att hämta på värmepumpen som är enkla att läsa av. Skulle de avlästa värdena långsiktigt förändras, bör det utredas.

Kolla temperaturskillnaden mellan framlednings- och returledningstemperaturen, både på radiatorvattnet och på köldbäraren. Jämför med tidigare värden.

Granska även elförbrukning, gångtider och antal starter. Skulle elpatronens gångtid öka omotiverat bör det också utredas.

Köldbäraren kan läcka. Köldbärare är den vätska som cirkulerar ned i borrhål eller mark och hämtar värme. I värsta fall kan vätskan börja läcka ut. Köldbäraren består av vatten som frysskyddats med alkohol. Indikation på läcka får man via sjunkande nivå och tryck i expansionskärlet. Spritlukt är ett annat varningstecken. En läcka kan ibland leda till att grundvatten i stället tränger in i köldbärarkretsen. Det kan sluta med isproppar som stoppar värmepumpen. Om man måste fylla på ny köldbärare, kan det vara lämpligt att kalla på en servicetekniker, som får kolla nivåer och koncentration av frysskyddsvätskan.

Växelventilen är känslig. Växelventilen skiftar mellan värmematning till tappvarmvatten och radiatorvatten. Den kallas även trevägsventil. Om ventilen hänger upp sig i radiatorläge blir tappvarmvattnet kallt medan det kan bli obehagligt varmt inomhus. Om den låser sig i tappvarmvattenläge blir det kallt på radiatorerna och efter ett tag löser högtryckspressostaten ut, och värmepumpen stannar. En kärvande ventil kan leda till att tappvarmvattnet börjar värmas med elpatron. Något som kan avslöjas med bra koll på anläggningens elförbrukning.

Lita inte helt på värmepumpen. En fara på vintern är att lita blint på värmepumpen, eller att vara helt beroende av den för uppvärmningen. Radiatorer och vattenledningar kan frysa sönder om huset står tomt flera dagar med en stillastående värmepump. Bergvärmeanläggningar har ofta en elpatron som normalt ska ta över, om pumpen stannar och temperaturen sjunker. Dock kan den vara frånkopplad för att spara el. Kolla! Vid längre bortavaro är det inte fel att ställa ut några termostatstyrda elelement i huset, som automatiskt slår till om innetemperaturen sjunker under plus 10 grader. Det bör räcka för att huset inte ska frysa till.

Läs om luftvattenvärmepumpar på nästa sida!

Vill du veta mer?

Läs om luftvärmepumpar här!