PixelImage

Värmepump: Checklista för underhåll

Luftvärmepump - tänk på det här

Har du en luftvärmepump finns det vissa saker att tänka på. Läs tipsen här.

Rengör grovfilter på innedelen. Ta dammsugare till hjälp. Man kan också ta loss filtret och skölja av det. Rengör filtret med 1–4 veckors intervall. Ta bort eventuell isbildning på utedelen. Bildas is hindras luften att passera, vilket gör att värmepumpen inte kan arbeta effektivt. Den automatiska avfrostningen klarar oftast av detta, men inte alltid. Sätter man värmepumpen i kyldrift, hämtas värme från inomhusluften. Förångaren blir uppvärmd och isen smälter. Man kan även använda varmvatten för att tina isen.

Anlita även företag för årlig service av värmepumpen. Den behöver ytterligare rengöring. Om servicen inte utförs, försämras effekten för varje år som går.

Avlägsna löv, snö eller annat som kan täppa till luftintagen på utedelen.

Använd inte vassa föremål eller varmluftspistol för att få bort is eller snö på utedelen.

Kyldrift innebär mögelrisk då en del använder luftvärmepumpen för att få komfortkyla sommartid. Den kondens som bildas tillsammans med damm ökar risken för mögel, främst i värmepumpens droppskål eller bakom fläkten. Möglet är inte något som kommer direkt, det kan uppstå om pumpen blir stående en tid i fuktigt skick. En effektiv åtgärd är att efter sommarens slut köra värmepumpen i värmedrift en kort stund (cirka 5 min), och samtidigt ha fläkten på lägsta hastighet. Då torkar den tillräckligt. Det finns också värmepumpar som har särskild rengöringsfunktion. Med både kyl- och värmedrift krävs tätare underhåll. Två årliga servicebesök under sådana driftförhållanden brukar rekommenderas.

Håll koll på var kondensvattnet tar vägen. Det ska finnas ett kondensavlopp med en slang ut genom väggen. Men kolla att det fungerar, så att vattnet inte hamnar inomhus på något olämpligt ställe.

Bara luftvärmepump räcker inte. Blir det riktigt kallt ger den väldigt lite värme och inomhustemperaturen faller. Den får inte heller vara underdimensionerad, vilket kan bli fallet om den bara är tänkt att ge underhållsvärme i ett fritidshus. Det kan resultera i alltför låga inomhustemperaturer, vilket gör att avfrostningen inte fungerar som tänkt. Som övrig värmekälla brukar man i första hand rekommendera elelement.

Avfrostningsvatten kan skada huset. Vattnet från den automatiska avfrostningen på utedelen kan ibland ta oönskade vägar, och rinna in mot husgrunden eller frysa på gångvägar och uppfarter. Utedelens bottentråg och frånlopp har en värmekabel (på pumpar för den nordiska marknaden) som kan tina upp eventuell kvarvarande is. Kontrollera utedelen ibland, så att inte isvallar får vattnet att rinna bort på oönskade vägar.

Läs vår checklista om värmepumpar på nästa sida!

Vill du veta mer?

Luftvattenvärmepump - så gör du!