PixelImage

Ytterdörr: Är det dags att byta?

Ytterdörr: Är det dags att byta?

Förutom att den ska passa huset och din egen smak – här är kraven du bör ställa på den nya dörren! En annan lösning kan vara att istället uppdatera den gamla.

Bild på grått hus med vit ytterdörr och del av trädgård

Med en ny dörr kan du ge huset ett ansiktslyft och förändra karaktären på huset. Det kan dock vara en kostsam investering och därför är det viktigt att den nya dörren uppfyller alla behov. Den ska klara av att stå emot regn, rusk och buller. Den ska vara brand- och inbrottssäker, dessutom falla dig i smaken och passa estetiskt ihop med huset.

Vilken storlek du vill ha på ytterdörren är något att fundera över. Ska du ändå byta dörr är det kanske ett bra tillfälle att sätta in en dubbeldörr istället för standardbredden.

God isolering ger flera fördelar

De allra flesta moderna ytterdörrar är uppbyggda på samma sätt och består av tre skikt. En isolerande kärna som består av cellplast eller träfiber, som omges av plåtar som gör dörren stabil. Det yttre skiktet består ofta av trä eller HDF-board som ger dörren dess utseende.

En dörr med god isoleringsförmåga har flera fördelar då bra isolering både leder till minskad energiförbrukning och stänger ute buller. Cellplast som framställs av olja är ett vanligt isoleringsmaterial och har god värmeisoleringsförmåga. Det finns också ett biologiskt isoleringsmaterial, porös board, som består av träfiber och som isolerar bra mot ljud.

En dörr bör ha ett lås som är godkänt av Stöldskyddsföreningen. En säkrare dörr kan ge rabatt på försäkringspremien, då den skyddar bättre vid eventuella inbrottsförsök. Kolla vad ditt försäkringsbolag säger innan du väljer dörr. Vissa försäkringsbolag kräver också att det finns vissa funktioner på dörrens låsanordning. Priset på ytterdörrar kan skilja mycket beroende på säkerhet, gångjärn, låsanordning, U-värde och material.

Energiglas och U-värde

Att ha glas i dörren kan vara positivt av estetiska skäl och släpper dessutom in naturligt ljus i hallen. Ett problem att se upp med är att glas i dörren kan bli en energitjuv, fråga därför efter energiglas.

När du väljer ytterdörr bör du också kolla dörrens U-värde, ju lägre värde, desto bättre isolerar dörren. U-värdet ska innefatta både dörr och karm. Ett bra U-värde ligger runt 1,0 eller lägre.

En energieffektiv dörr ökar komforten inomhus då värmen håller sig kvar och minskar drag från dörren.

Montering och underhåll av dörren

När du har köpt en ny dörr och det är dags för montering är det viktigt att denna utförs på rätt sätt både vad gäller dörr och ytterkarm. En liten lutning på ytterdörren kan göra att den inte sluter tätt mot tätningslisterna. Likaså måste karmen monteras rätt för att dörren ska fungera på bästa sätt. När du köper en ny dörr, se till att få med en utförlig monteringsanvisning. Känner du dig osäker kan det vara en god idé att anlita en expert så att jobbet blir korrekt utfört och det inte uppstår något värmeläckage.

När den nya dörren sitter på huset är det viktigt att komma ihåg att den med jämna mellanrum kräver underhåll för att den ska vara hållbar och hålla sig fin. Dörrar som är tillverkade i trä behöver oljas en eller ett par gånger per år. Målade dörrar är enklare att underhålla då det oftast räcker med att tvätta dem ett par gånger om året. Fråga din återförsäljare hur du ska underhålla din dörr på bästa sätt.

Garantitid ytterdörr

En dörr ska klara av att stå emot många sorters väder men står den helt oskyddad har den sämre hållbarhet och därför kan det vara bra att ha någon form av tak ovanför dörren. Det skyddar mot vind, regn och sol och förlänger dörrens livstid. Det är dessutom trevligare att stå under tak om det regnar när du ska låsa upp ytterdörren.

När du ska välja ny dörr ska du inte bara titta på kostnader, material och egenskaper utan även garantitiden. Olika tillverkare/återförsäljare kan ha olika garantitid. En garanti för en dörr kan se ut på följande sätt: Tio års formgaranti, fem års garanti på glas och två års fabrikationsfel samt två års garanti på målning och lackering. Men detta kan skilja sig mycket så titta och jämför mellan olika återförsäljare.

Att tänka på när du väljer ny dörr

  • Hitta en dörr som passar din personliga smak men som också passar estetiskt ihop med huset.
  • Kolla upp hur den klarar inbrott, brand och buller.
  • Ta reda på dörrens U-värde, ju lägre, desto bättre.
  • Titta på vad de olika tillverkarna har för garantier på sina dörrar.
  • Kontrollera vilken låsanordning som finns på dörren och hör med ditt försäkringsbolag om några särskilda krav finns.

Text: Jenny Olsson

Uppdatera den gamla dörren - så gör du