PixelImage

Att göra i november–december

Att-göra-lista i november–december

Villaägarnas trädgårdsexpert Henrik Bodin ger sina bästa skötseltips för trädgården under senhösten och vintern. 

Att göra i din trädgård innan vinter kommer.

  • Vänta med att täcka rosorna tills det har blivit tjäle i marken. Då klarar de vintern bättre.

  • Vattna känsliga vintergröna växter så länge det inte är fruset.

  • Kom ihåg att tvätta, måla och olja in trädgårdsredskapen.

  • Sätt nät runt unga träd och buskar. Om det blir mycket snö, se till att trampa ner den så haren inte når upp att äta. Sorken, som gärna kryper under snötäcket, får också svårare att komma in till stammen.

  • Summera året i din trädgård, skriv ner vad som gick bra och vad som gick mindre bra, gärna också varför. Då kan du få ännu finare växter 2018.

Ur Villaägaren nr 5, 2017