PixelImage

Grusgång: Så bygger du

Så bygger du en grusgång

För att lyckas med en grusgång så är viktigt att utgå ifrån vad du har idag.

Grus som rinner ur en hand.

Singel eller makadam

Till din grusgång kan du välja mellan makadam och singel. Skillnaden är att makadam är en krossprodukt, medan singel är naturgrus, en ändlig resurs som tar mer på miljön att framställa och är därför också dyrare. Därför rekommenderar Villaägarna att du i första hand väljer makadam, även om det kan vara behagligare att gå på singel just som överskiktsgrus.

Vad har du idag? 

Finns redan en grus- eller gångyta, så kan det räcka med att komplettera med ett tunt lager singel eller stenkross. Är den tänkta gångvägen däremot en grönyta eller lera, behöver du schakta för att resultatet ska bli bra och hållbart över tiden. Tänk på att anpassa schaktningen till lagren du kommer lägga på och önskad höjd på din grusgång. Du kan först behöva ett lager med 150 mm bärlager på geotextilen.

 1. Om du behöver schakta – börja med underlaget!
  Som materialskiljande lager, lägg ut en geotextil (fiberduk) i klass N2. Det är en något mer kvalitativ produkt än den billigaste geotextilen. Geotextilens viktigaste funktion är att skilja det befintliga marklagret från påfört bärlager. Den skapar också en bryggande och samverkande funktion med bärlagret för ytterligare bärighet och längre hållbarhet. Däremot har den inte – som många tror – någon bra ogräshämmande

 2. Lägg på ett mellanlager-bärlager
  Lägg sedan på ett bärlager av makadam 16-32. Behovet av materialtjocklek varierar beroende på om ytan sedan tidigare varit hårdgjord eller ej. På en befintlig gångyta, kan 50 mm makadam i fraktionen 16-32, vara tillräckligt. Men är marken orörd och utan någon speciell underbyggnad behöver du först schakta för att kunna lägga geotextil och 150 mm med 16-32 makadam. Bärlagret har även en dränerande effekt. Makadam och singel är normalt självkompakterande, men tänk på att just bärlagret behöver packas, så att inte större stenar rivs upp i den färdiga grusytan när du går på den.

 3. Slitlagret-det du går på
  När du packat bärlagret väl, lägg ett 30-40 mm tjockt lager av överskiktsgrus av endera 4-8 flis eller 8-16 singel. Detta lager kan krattas ut och behöver inte kompakteras. Undvik att göra lagret tjockare än just 30-40 mm eftersom ett allt för tjockt lager kan åstadkomma en känsla av att man ”pulsar” när du går i grusgången.

Så här sköter du grusgången

 • Kratta överskiktsgruset årligen eller vid behov.
 • Kantbeskär gräsmattan längs grusgången
 • Rensa ogräs regelbundet - eller när det dyker upp.
 • Lägg snön från grusgången inom gångens sträckning, så återanvänds överskiktsgruset, som eventuellt hamnat i snömassorna, när snön töat.
  Dessutom ger grusblandat snö på gräsmattan ger bara onödigt merarbete!