PixelImage

Rabatter: Fixa en lättskött rabatt

Så fixar du en lättskött rabatt

Satsa på perenna växter som kommer tillbaka år efter år! Villaägarnas trädgårdsexpert Henrik Bodin ger två förslag på bra rabatter som både är lättskötta och vackra.

Ett bra förarbete är avgörande för att lyckas med perennrabatten. Fundera på platsens förutsättningar: väderstreck, finns det växter som skuggar, är det blåsigt? Ligger rabatten lägre eller högre än omgivningen? Kontrollera om det finns rotogräs och om jorden är blöt eller torr. Jordtypen spelar inte så stor roll, att jordförbättra före plantering är ändå alltid det bästa.

Mät & rita

Mät området som ska planteras. På en öppen yta där det går att skapa en friare form kan du lägga ut ett snöre på marken för att markera rabatten. När du är nöjd, mät noga och rita upp rabatten i skala på ett rutat papper.

Välj en skala som är enkel att räkna med, exempelvis skala 1:10 där 1 cm på ritningen är 10 cm i verkligheten, eller skala 1:100 där 1 cm på ritningen är 1 m i verkligheten.

snygg rabatt

Dags för färg och form

När ritningen är klar är det bara att börja skapa! En tumregel är att en fristående rabatt ska vara högst i mitten och bli lägre ut mot kanterna. En rabatt mot buskage ska vara högst längst bak och bli låg framtill.

Vanligtvis väljs enhetliga färger och former på större partier, och samma växt får gärna återkomma. Att hålla sig inom samma färgskala på blommorna, med några få blickfång i andra färger, är också ett säkert kort. Men varför inte strunta i reglerna och istället välja de färger du själv tycker om? Det är du som ska vara nöjd och stolt över din rabatt!

Sök rätt växter

Växter kan du hitta i böcker, kataloger från plantskolor och på internet. Skriv en lista på de växter som passar i din rabatt – som har rätt utseende och blomningstid och trivs med växtzonen och läget. Anteckna också hur stort utrymme de behöver och andra fakta.

Lägg ett smörpapper på ritningen och skissa in växterna i rätt skala. Placera minst tre exemplar av varje sort i en grupp om det inte är en solitär perenn. På det viset blir rabatten enhetligare. Blir det fel är det bara att kasta smörpapperet och börja om på ett nytt. Till slut kommer du att ha fyllt hela rabatten med växter som blommar vid olika tidpunkter under sommaren.

Viktigt att jordförbättra

Att jorden har en bra kvalitet är mycket viktigt, och det ser du till genom att jordförbättra. Rensa först bort fleråriga ogräs, det är enklare att bli av med dem innan de nya växterna har planterats. I värsta fall byter du ut jorden helt.

  • På sandiga jordar: lägg på 10–15 cm rabattjord eller planteringsjord och blanda ner den ca 10 cm i jorden under.
  • På leriga jordar: lägg på 5 cm barkmull eller grovt grus och 10 cm rabattjord eller planteringsjord och blanda ner detta ca 10–15 cm i jorden under.

Det viktigaste för perenner är att vattnet rinner undan vintertid.

Nu är det dags att köpa växter och plantera dem. Under torrperioder första sommaren måste du vattna, sedan kan du bara njuta av växterna.

Bästa planteringstiden

Perenner kan planteras från att de finns att köpa i butikerna nu på våren, ända tills det inte går att gräva längre på hösten. Planterar du tidigt på våren kan det vara bra att täcka plantorna vid risk för frost. Särskilt väldigt stora och yviga plantor, som troligen är framdragna i växthus och inte vana vid utelivet.

Förslag på lättskötta rabatter

Rabatt 1: Blåvita toner för ett skuggigt hörn
Rabatt 2: Färgstark oval mitt i solen

Läs mer om perenner på internet

www.perennagruppen.com
www.landsbergs.net 
www.odla.nu
www.blackhornet.nu