PixelImage

Bygg & snickra: Trädgårdsdamm

Fixa en porlande damm

Både människor och djur trivs vid en trädgårdsdamm! Med ett litet porlande vattenfall höjs mysfaktorn ett snäpp till. Så här gör du en enkel damm.

Bestäm formen på dammen

Först gäller det att hitta en lämplig plats i trädgården, och bestämma vilken form dammen ska ha. Prova dig fram till en bra form genom att rita upp dammen med vetemjöl om det är gräs där den ska vara, eller med en pinne om underlaget är grus. Sedan kan grävarbetet starta, för hand eller med hjälp av en minigrävare.

Fiskar i trädgårdsdamm?

Funderar du på att ha fiskar i dammen, tänk på att gräva någon djupgrop där fiskarna kan övervintra. Då behövs också en speciell luftpump som syresätter och håller vattnet i rörelse för att inte isen ska tränga långt ner i vattnet under vintern.

Damm steg för steg

1. En del av jorden som grävs upp läggs vid dammens ena ände, där det sedan ska bli ett litet vattenfall. Ett spett är till god hjälp när man stöter på stora stenar som måste bort. Även mindre stenar plockas bort som annars kan skada dammplasten. Med en lång bräda och vattenpass kontrolleras att dammens kant är i jämnhöjd runt om. Sand läggs på botten, jämnas ut med en kratta och trampas sedan till.

2. Därefter formas kullen så att det blir avsatser för att hålla stenar och jord på plats. Dammplasten läggs ut och kullen där det lilla vattenfallet ska bli, täcks helt.

3. Stenar läggs på dammplasten runt hela dammen för att hålla den på plats, sedan fylls vatten på. Stenarna får inte vara för tunga, utan dammplasten ska kunna glida så att den lägger sig mot botten. Efter att stenarna har tagits bort klipps överflödig dammplast bort så att det blir ca 30 cm kvar runt dammens kant, förutom vid kullen.

På dammens botten läggs ett lager sand och några stenar som inte är för tunga eller vassa. Mossa och stenar läggs sedan på dammens kanter för att dölja dammplasten.

4. För överfyllnadsröret grävs jord bort, så att det i höjd anpassas till den vattennivå man vill ha, innan det placeras på plasten. Att ha ett sådant rör är viktigt, annars kan dammen svämma över om det regnar mycket. Om man tänkt att ha dammfiskar sätts ett nät fast med ett band runt röret. Det döljs sedan med stora stenar som också håller det på plats.

Trädgårdsdamm med näckrosor och vattenfall

5. Slangen från pumpen läggs på kullen där vattenfallet ska bli och dammplasten täcks med stenar och där det ska planteras växter läggs jord. Även slangen från pumpen täcks med stenar.

6. Den sänkbara pumpen leder upp vattnet via en slang till vattenfallet. Efter bara ett par månader har växterna etablerat sig runt dammen och dammfiskarna simmar runt.

Barnsäkra din damm

Tänk på! Du är ansvarig för att din damm är barnsäker! Läs mer om barnsäker damm hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap