PixelImage

Tak: Ta bort mossan!

Mossa på taket – därför bör du ta bort den

Har du mossa som växer på taket? Då kan det finnas anledning att göra något åt det. I värsta fall kan fukt leta sig ner till bärverket och takpannorna gå sönder.

Växtlighet på hustaket är vanligt. Det första som börjar växa på taket är lavar, som mossan i sin tur växer fast på. Betong- och eternittak är taktyperna som vanligtvis drabbas.  Lertegel får sällan mer än lavar som påväxt. Andra faktorer som spelar in i mossans spridning är hur nära växtlighet, vatten och hav huset ligger samt hur taket påverkas av skugga och solinstrålning.

Hur hamnar mossan på taket?

- Solens uv-strålar bryter ned cementen i pannorna och sanden vittrar från ytan. Ytan blir då grövre och sanden hamnar i hängrännorna. Eftersom ytan blir grövre fastnar växtlighet lättare och lavar och sedan mossa växer fast, förklarar Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund och fortsätter:

- Risken med mossa är att den håller fukt som gör att pannan under blir fuktig. Utsätts pannorna för frost och innehåller vatten finns en risk att de skadas. Det finns även en risk att fuktigheten sprids ner till bärverket som pannorna vilar på. Därför bör du kontrollera bärläkten där du har mest mossa, säger Patrik Wendelius.

Vad är det värsta som kan hända?

- Att pannorna blir så fuktiga att de skadas eller att bärverket under ruttnar.

Det vanligaste misstaget husägare gör då de ska avlägsna växtligheten är att de spolar med högtryck - och gör det uppåt 

- Det riskerar att vatten kan leta sig in under pannorna och skada underlagspappen, säger Patrik Wendelius.

Så blir du av med mossan:

Det finns några alternativ för att få bort påväxten:

1. Mekaniskt, det vill säga skrapa med en skrapa eller kraftig borste. Det tar bort mossan men dödar inte påväxten.

2. Duscha med lågtrycksspruta ett växtdödande medel över taket och låt sedan vädret sköta resten. Det kan ta flera år innan allt har försvunnit. Behandlingen görs sedan med några års mellanrum för att inte mer ska börja växa på taket.

3. Högtrycksspruta bort all påväxt och behandla sedan enligt punkt 2.

4. Behandla enligt  till exempel Tectorius metod där takpannorna först rengörs med en speciell spolning och mekanisk borstning. Pannorna behandlas sedan för att minska risken för påväxt och för att återställa kulören med en färg.

Metoderna är tillämpliga på alla tak med pannor eller plattor (Lera, betong och asbest).