PixelImage

Del 1: Husgrundens ABC

Del 1: Husgrundens ABC

Nu är det dags att se över husets grund - har det uppstått några frostskador, kommer det in fukt? Så här gör du!

De vanliga typerna av husgrunder i Sverige är betongplatta på mark, källare och krypgrunder av olika slag. Ingen av konstruktionerna är helt riskfri utan alla kan drabbas av problem som fukt och mögel. Fuktskador kan bland annat uppstå för att husgrunden är isolerad på ett felaktigt sätt, för att björkrötter växt in i dräneringsrören eller för att villaägaren har inrett källaren. För även om en husgrund ser enkel ut så krävs det ofta en hel vetenskap för att allt ska bli rätt.

Nutidens grund isoleras smart
Dagens hus som byggs på betongplattor ska i princip inte drabbas av några problem i framtiden. Idag isolerar byggarna plattorna under betongen och stoppar på så vis fuktvandringen från marken upp till trästommen. Har bara plattan torkat ut – vilket tar olika lång tid beroende på faktorer som betongkvalitet och årstid – är konstruktionen säker. Men fram till mitten av 80-talet var det vanligt att husbyggarna istället isolerade betonggolvet ovanifrån, berättar Stefan Edin, byggnadstekniker på Villaägarnas Riksförbund. Det har lett till många fuktskadade hus eftersom betongplattan har transporterat upp fukten från marken till trästommen.

Sommar = riskperiod för krypgrund
Den traditionella krypgrunden är alltid en riskkonstruktion. Normalt fungerar den på följande vis: under vintern håller torr vinterluft krypgrundsklimatet torrt samtidigt som marken kyls ner. Problemet uppstår under sommarhalvåret. Den varma och fuktiga luften strömmar in i det nerkylda utrymmet genom kattgluggarna och höjer fukthalten. Det är mycket fukt i sommarluften – tänk på hur blötgräsmattan är en tidig sommarmorgon.

– Den som har problem med sin krypgrund kan till exempel installera en krypgrundsavfuktare eller isolera marken, gärna med ett tillskott av värme, typ Trygghetsvakten, säger Stefan Edin.

underhållsskolan 1 2009
Torpargrund med kattglugg. En variant av krypgrund är den gamla torpargrunden, med så kallade kattgluggar.

Varför möglade inte de gamla torpen bort?
– Många saker har förändrats mellan torpens torpargund och dagens traditionellt uteluftsventilerade krypgrunder, förändringar som gjort konstruktionen känsligare. Förr stängde torparna exempelvis till kattgluggarna vintertid för att de inte skulle få golvdrag samtidigt som de inte hade någon isolering i golvbjälklaget att tala om, utan värmen från stuga och murstock spred sig ner till grunden. Det gjorde att torpargrunden höll sig varmare än dagens krypgrunder och risken för fuktskador var mindre, säger Thorbjörn Gustavsson, byggnadsingenjör på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Undvik att inreda källaren
Källaren är en utmärkt husgrund så länge den förblir källare. Men undvik i det längsta att inreda den, menar Stefan Edin. Byggs ett tonårsrum i källaren där man isolerar och gipsar på träreglar räcker ofta inte ens den bästa av dräneringar. Thorbjörn Gustavsson konstaterar att med fuktokänsliga material som till exempel klinker på betonggolvet och med en diffusionsöppen färg på källarväggarna så undviks oftast fuktproblemen.

Ladda ner underhållsskolan del 1: Husgrundens ABC  
Villaägarnas informationsskrift om krypgrund & torpargrund

Artikeln är hämtad ur medlemsmagasinet Villaägaren nr 1-2009.
Text & foto: Tore Tobiasson