PixelImage

Del 12: Se om ditt tak

Del 12: Se om ditt tak

Nu är en lämplig tid att se över hustaket. Hur har det klarat vintern, är det något som behöver fixas? Följ vår checklista och läs våra råd för ett hållbart tak.

- Jag känner inte till ett enda försäkringsbolag som betalar för vattenskador som uppstått utifrån. Därför är det extra viktigt att se över sitt tak, påpekar Lars Johansson, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund.

Takets uppgift är att skydda huset från att regn, snö och is ska skada konstruktionen. Den vanligaste taktäckningen är takpannor. De tar den värsta stöten när det regnar, men blåser det till exempel kraftigt kan vatten leta sig in under dem. Då skyddar underlagspappen träkonstruktionen från vätan. Och så länge underlagspappen är frisk och hel klarar sig taket.

Fungerar inte systemet får man till slut svåra och dyra fukt- och rötskador i taket. Vill det sig riktigt illa så kan läckage även leta sig in i ytterväggar och bjälklag.

– Så fort det uppstår en skada måste den åtgärdas. Det går inte att vänta, för processen är obeveklig. Först blir det mögel, sedan röta och har man otur så måste man då även byta delar av takstolarna. Fuktskadade yttertak är en kostsam historia, säger Lars Johansson.

Underlagspappens livslängd är cirka 30 år, men utsätts den för solens strålar åldras den mycket fortare.

– Takpannorna är underlagpappens solskyddskräm, förklarar Lars Johansson.

De tre vanligaste taktäckningarna i Sverige är: takpannor, plåt och papp. För att undvika dyra och onödiga skador ska taket inspekteras regelbundet. Närmar sig taket 30-årsstrecket är det dags att lyfta på några pannor och se efter om underlagspappen är hel.

Papptak har ofta en flackare lutning och taket kan även vara ingärdat med en sarg. Dessa är till exempel vanliga på garage. Rensa bort alla kvistar och löv så att vattnet kan rinna bort. Tjärar man om taket när det börjar uppstå torrsprickor i ytan förlänger man takets livslängd med cirka 10 år. Plåttak är de som kräver minst tillsyn. Det gäller bara att hålla taken rena från löv och annat skräp. Det är först när det uppstår rost som man behöver gå dit och skrapa och måla över fläcken.

– När du kontrollerar taket, inspektera även runt skorstenen, ventilationshuvar, takfönster och infästningar, till exempel till takstegen. Ålder och snö och is kan skada dessa så det uppstår sprickor där regn- och smältvatten kan söka sig in, säger Lars Johansson.

Hur uppstår fuktskadan? Det är mycket som kan drabba ett tak. Det kan vara tegelpannor som spricker, ruckas ur sitt läge av vind, skräp och isvallar som hindrar smältvatten att rinna undan. Det gör att sedan kan vattnet leta sig in under takpappen och sugas upp av råsponten.

Flacka tak far också illa om vattenavrinningen stoppas av is och skräp. För när snön smälter och blir stående på taket kan det leta sig in genom otätheter som inte innebär några problem i vanliga fall. Snö och issjok, som kanar, kan flytta tegelpannor och skada infästningar så att det uppstår glipor. Glipor där det sedan kan uppstå fuktskador.

– Har du fått en fuktskada i taket och isoleringen måste det bli helt torrt. Först då kan man reparera skadan och lägga på ny papp och taktäckning, säger Lars Johansson.

Läs mer, Underhållsskolan del 12

Checklista när du sköter om ditt tak

Text och foto: Tore Tobiasson

Ur Villaägaren nr 2 2011