PixelImage

Del 13: Använd sten i din trädgård

Del 13: Använd sten i din trädgård

Sten i trädgården har många fördelar. Den är slitstark, den skapar oaser i det gröna och den hindrar att smuts kommer in i huset. Vi tipsar om skötsel, livslängd, priser och vad som är viktigt inför sommarens tunga, men kreativa, stenprojekt.

Bygger man en carport eller en uppfart är ytan bestämd. Materialet man kan välja mellan är i princip sten, asfalt eller betong. Grus är inte så lämpligt på en uppfart eller under en carport. På uppfarten är det till exempel lätt att gruset dras ut på vägen eller gräsmattan. Och en grusgång är en grusgång där den kreativa friheten sträcker sig till val av kantsten.

Ska man däremot bygga en uteplats av stenar och plattor finns det nästan inga begränsningar. Den kan göras rund, åttkantig, ha en kompassros i läggningen, stenarna kan placeras som vågor eller en virvel … En bra början är att sätta sig vid köksbordet med papper och penna.

Vad är syftet, vilken typ av sten och färg passar, ska olika slags sten mixas? Internet är en bra inspirationskälla och på www.flickr.com/groups/pavement finns det drygt 54 000 foton.

Att lägga sten eller bygga en mur är ett tungt jobb, men tar man det bara lugnt så går det fint. Lars Johansson, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund, förklarar att här i Sverige är det enkelt att lägga sten eftersom matjordsskiktet inte är speciellt djupt. Det är endast om man har lera under matjorden som stenläggningen blir mer komplicerad. Annars är principen följande: schakta bort matjorden, fyll med ett bärlager stenkross, lägg på stenmjöl och jämna av till rätt höjd och fall, på med en dubbelvikt geoduk för att slippa att gräset växer upp mellan fogarna, lägg stenen och fyll sedan fogarna med fin sand.

– Det viktigaste för att lyckas med stenläggning är ett noggrant underarbete. Annars kan allt bli ett månlandskap när frosten kommer och tjälen lyfter marken, förklarar Lars Johansson.

Att bygga en lägre stenmur runt en uteplats eller en trädgårdsdamm följer samma principer: ett noggrant underarbete. Det viktigaste är att man gräver tillräckligt djupt, om man bygger på tjälfarlig mark, så att tjälen inte kan lyfta muren. Hur djupt beror på var i Sverige man bor, men i Kiruna kan tjälen gå 2,4 meter ner i marken och i Malmö 1,1 meter. Naturstenens livslängd är i princip evig. Däremot är murar av betong känsligare. Lars Johansson förklarar att det understa betongstenslagret som ligger under marken bör fuktskyddas av en platonmatta.

– Annars är risken att betongen suger upp fukt och fryser sönder med tiden. Av samma anledning gäller det att skydda en stödmurs innersida så att inte jorden ligger emot muren och fukten kan vandra in i betongen. Även ett krönskydd behövs, så att vatten inte kan rinna ner i muren.

Text & foto: Tore Tobiasson
Ur Villaägaren nr 3 2011

Läs mer: Underhållsskolan del 13

Lägg sten - guide steg-för-steg 

Så vårdar du sten och betong 

Rengöring av sten och betong 

Underhållsskolan del 13 som pdf