PixelImage

Del 18: Skadedjur

Skadedjur - så får du bort dem

Vägglöss är många husägares största skräck. Första rådet: drabbas inte av panik utan läs istället här om hur du löser problemet om du skulle drabbas!

 • Sverige har under många år varit förskonat från vägglusen. Den var vanlig på 1930- och 40-talen, men våra nutida resvanor ligger bakom dess återkomst. Det har skett en explosionsartad ökning av vägglöss. Vi reser mycket och vägglusen finns i hela världen. När vi kommer hem från semestern slänger vi upp resväskan i sängen för att packa upp, och då kliver fripassagerarna av där de trivs bäst, säger Magnus Bergsten, operativ driftschef på bekämpningsföretaget Nomor som gör cirka 75 000 utryckningar om året.
 • För att undvika att ta med sig vägglusen hem från resan måste man ändra sitt hotellbeteende. Undersök sängramen och titta efter små svarta prickar. Hittar du vägglöss, byt rum, dammsug väskan och tvätta kläderna. Men även om du inte upptäcker svarta prickar bör du vidta några försiktighetsåtgärder: lägg inte resväskan på sängen i hotellrummet utan placera den ovanför golvet på t ex en stol en bit från sängen. När du kommer hem, ta inte in väskan i sovrummet utan gå direkt till tvättmaskinen och tvätta kläderna genast. Har du torkskåp, ställ in väskan där. Vägglöss bekämpas med bl a kiselpulver, värmebehandling och kontaktgifter.
 • Bra att veta: Vägglössen dör vid 45 grader.
 • Upptäcker du skadedjursangrepp på ditt hus, ska du kontakta ditt försäkringsbolag. De flesta villaförsäkringar täcker saneringskostnaden och många gånger slipper man även självrisken. Reparationerna efter ett husbocks- och hästmyrsangrepp ersätts av de flesta bolagen. De flesta skadeangrepp från insekter och djur går ofta relativt lätt att åtgärda om de upptäcks i tid. Det är endast i ext­rem­fall det kan gå så långt.

Husbock: Husets trästomme ses som mat

 • I Sverige finns ett trettiotal insekter, främst skalbaggar, som ser husets trästomme som mat. Flertalet gör mindre skada. Värst är husbock och hästmyra som kan orsaka konstruktionsskador. Den envisa trägnagaren ”dödsur” är däremot hus­ägarens ofrivillige vän. Den visar nämligen på röt-/fuktskada i huset eftersom den bara äter rötskadat virke.
 • Monika Åkerlund, pensionerad intendent vid Naturhistoriska riksmuseet, är expert på bl a skadeinsekter i villor och fritidshus. Hittar man en misstänkt skadeinsekt rekommenderar hon att man sänder den till zoologerna på museet om man vill få den artbestämd. Husbocken är inte vanlig, men har sitt utbredningsområde i södra Sverige och upp längs östkusten till Gävleområdet.
 • Har man husbock i huset behöver man professionell hjälp.
 • Var observant på avslöjande signaler. Det kan vara gnagljud, små runda hål i kläder, döda skalbaggar på fönsterbrädan eller små trämjölshögar på golvet. Hål i kläderna kan orsakas av t ex klädesmal, mattbagge eller pälsängrar vars larver äter ylle, päls och textilier.
 •  Frys ner kläderna i minus 20 grader i en vecka och rengör garderoben. Ger problemet inte med sig efter detta, kontakta en skadedjursfirma, säger Monika Åkerlund.

Möss - så stoppar du dem!

För att stoppa möss, se över ventilationsgaller, täta springor vid t ex garage­dörren (en mus kan ta sig in genom springor som har en blyertspennas diameter), håll gräsmattan kortklippt och ha inte buskage som växer vid husväggarna.

 • Ju renare du har runt fastigheten, desto bättre. Att ha katt är också suveränt mot möss.
 • Finns mössen i väggar och trossbotten ska man definitivt kontakta en skadedjursfirma. Hans erfarenhet av elektroniska ”skrämmare” av möss är att de fungerar på en liten yta under en kort tid, men sedan vänjer gnagarna sig.

Slutligen: var observant och agera snabbt om du misstänker skadedjur.

Håll skadedjuren borta - checklista!

Tips på hur du för egen maskin kan bekämpa skadedjur!

Underhållsskolan del 18: Skadedjur