PixelImage

Del 23: Underhållskolan: Rätt material för mindre underhåll

Del 23: Underhållskolan: Rätt material för mindre underhåll

Nu har husägaren sin mest hektiska tid. Träd och trädgård ska trimmas. Den flagnande fasaden behöver målas om. Och mycket annat kallar på husägarens uppmärksamhet. Underhållsskolan tipsar om hur du kan minimera underhållsbehoven!

Kan jag får ett underhållsfritt hus?

Johan Smeds, byggnadstekniska expert på Villaägarnas Riksförbund, konstaterar att i hans värld existerar inte detta.

– Allt måste skötas om på ett eller annat sätt. Däremot kan du välja byggnadsmaterial som gör att du minimerar husets underhållsbehov, säger han.

Lång livslängd och minimalt underhåll

De flesta material förutom glas och granit bryts ner under en villas livslängd. Men om vi istället söker efter material med lång livslängd och minimala underhållskrav finns fler valmöjligheter. Fasaden kan exempelvis kläs med skivor av fibercement. Där har leverantören Cembrit ett brett utbud av olika sorts skivor. En skiva som kan lämpa sig för en traditionell villa är hardieplankan. Det är en fibercementskiva som har försetts med trästruktur och finns i flera färger.

Koppar är ett material som kan ha lång livslängd. Till exempel ska utbränt kärnbränsle långtidsförvaras i kopparkapslar. Men det är dyrt. En takränna kostar runt 200 kr löpmetern. Men då har man en ränna som överlever huset. En nackdel med koppar är att det är stöldbegärligt. En annan är miljön.

– Koppar fäller ut fria kopparjoner som i sin tur är giftiga, och vissa organisationer och myndigheter vill förbjuda koppartak, säger Johan Smeds.

Han tipsar om att det finns smarta val som minskar underhållsbehovet. Som att istället för att måla om huset vart sjunde år, öka intervallet till tolv år genom att välja rätt fasadfärg.

– Den som tycker att husfärgerna var bättre förr har rätt. Det var mer gift i dem då. Det man kan göra idag är att gå in på Folksams hemsida och titta på deras tester av fasadfärger och välja dem som får bäst resultat, säger han.

Välj fönster av aluminium

När man bygger nytt eller byter fönster kan man välja sådana som är tillverkade av aluminiumprofiler, eller träfönster som är klädda med aluminium på utsidan. Aluminium är mer beständigt än trä.

Men när fönstersäljarna utlovar självrengörande glas så stämmer det inte alltid. Självrengörande fönster fungerar sällan på villor, förklarar Johan Smeds. Regnvattnet som ska skölja bort smutsen når sällan rutorna eftersom taksprång och överbleck hindrar.

– Teorin är bra, men det är i princip bara på skyskrapor de fungerar som tänkt. På en villa får husägaren skölja av fönstren själv om de ska bli rena.

PVC-fönstren skyltar också med att de aldrig behöver målas om. Däremot förklarar Johan Smeds att man ska vara medveten om att de är värmekänsliga och rör sig när temperaturen växlar. Därför måste de monteras korrekt så att de kan expandera med temperaturväxlingarna, annars kan de skadas.

Rengör din altan

Altaner byggda av impregnerat trallvirke är i sig underhållsfria. De behöver inte målas eller oljas in. Däremot måste man tvätta dem rena från alger och smuts. Vad man ska tänka på, förutom att välja rätt NTR-klass, är att skruven eller spiken har rätt korrosionsklass. Skruven ska vara rostfri eftersom det finns salter i trallen som annars kan bryta ner dem. En trend är komposittrallen där träfibrer har blandats med PVC. Det gör att trallen inte kan ruttna eller spricka, men även här krävs rengörning.

Ett växthus med aluminiumstomme och självrengörande glas är i teorin underhållsfritt. Men väljer man lackat aluminium kommer färgen i framtiden mattas av solen. Det går även att bygga stommen av tåliga träslag som till exempel röd ceder. Röd ceder innehåller speciella ämnen som förhindrar röta och svampangrepp i minst 50 år.

Så visst kan du öka tiden i hängmattan med smarta materialval – men ett hus blir aldrig helt och hållet skötselfritt.

Valen som minskar skötselbehovet

Gröna tak (som sedumtak) sägs ha dubbelt så lång livslängd som papp- och plåttak. I USA har studier visat att papptak täckta med sedum har en tre gånger så lång livslängd som tak som utsatts för solens UV-strålar.

Aluminiumfönster ger lång livslängd och kräver minimalt underhåll.

Rätt fasadfärg förlänger tidsintervallen mellan målningarna.

Fibercementskivor har numera ersatt den gamla eternitskivan.

Koppar fäller ut giftiga fria kopparjoner, därmed kan inget växa på det.

Impregnerat och NTR-märkt virke som trall behöver inte i sig någon kontinuerlig behandling. Däremot blir de smutsiga och behöver rengöras. Det gäller även komposittrall.

Text: Tore Tobiasson