PixelImage

Del 30: Brandövning hemma kan rädda liv

Del 30: Brandövning hemma kan rädda liv

Det brinner! Vad ska man göra om mardrömsscenariot blir verklighet? Räddningstjänstens regel är: rädda, varna, larma och släcka. Var redo genom att ordna en brandövning hemma redan imorgon!

Familj i trappan på väg ut när brandlarm ljuderDet allra första vi ska göra är att rädda oss själva. I samband med det ska vi varna resten av familjen. När väl alla är utomhus och utom fara är det dags att larma SOS Alarm genom att ringa nödnumret 112. När det är gjort kan man, om det är riskfritt, gå in i villan och själv försöka släcka branden.

Det är så de flesta av oss tror att vi beter oss om det skulle börja brinna hemma: förnuftigt och sansat evakuerar vi familjemedlemmarna lugnt ur huset. Men vi människor har en övertro på vår förmåga att agera rationellt i en stressig krissituation.

Ett av de allvarligaste problemen när det brinner i ett hus är att många reagerar istället för att agera.

Patrik Josefsson är arbetsledare för teamet för särskilda insatser på Räddningstjänsten Väst i Varberg/Falkenberg. Han arbetar även med att informera människor om brandsäkerhet. Han förklarar att vi människor tar för givet att vi agerar istället för att reagera.

– Men brinner det och vi reagerar istället för agera är risken stor att vi gör fel med katastrofala konsekvenser, säger han.

Skillnad mellan reagera och agera vid brand?

När vi hamnar i en stark stressituation och reagerar på den styrs vi till stora delar av våra biologiska instinkter. Patrik ­Josefsson kallar det för de tre F:en – ­fajtas, fly och frysa.

Detta innebär att vi instinktivt antingen börjar fajtas mot elden, flyr den eller blir paralyserade (fryser). Vi agerar inte förnuftigt eller utifrån de brandkunskaper som finns.

– Inte ens fly är en bra reaktion om man samtidigt som man flyr inte varnar resten av familjen, konstaterar Patrik Josefsson.

Barn är speciellt utsatta för dessa reaktioner. Många barn blir paralyserade när det börjar brinna. Rädslan för röken och elden gör att barnen många gånger gömmer sig under sängen, i garderoben eller under ett bord istället för att lämna huset när det börjar brinna.

Vuxnas beteende skiljer sig inte så mycket från barns när det gäller att möta en akut kris. Vi kanske inte gömmer oss under sängen, men vi beter oss inte alltid rationellt. Folk kan sitta kvar i sina flygplansstolar även när röken väller in i kabinen. Vid brandlarmsövningar på varuhus är det kunderna som står i kön till kassan och de som sitter på restaurangen och äter som har svårast för att börja evakuera. De är koncentrerade på sin mat och sin plats i kön …

Ta brandlarmet på allvar

Att öva innebär att ta brandlarmet på allvar. Det finns inte många i vårt land som i skolan, på arbetet eller på ett sjuk­­hus någon gång hört brandlarmet gå och på sin höjd lyft på ögonbrynet, tänkt ”falsklarm” och motvilligt hasat sig ut ur fastigheten.

Det är svårt att identifiera sig med ett utifrån sett irrationellt beteende. Men det är så många människor gör. En del av oss kan automatiskt agera rätt. Men ingen vet om just hon tillhör de ”utvalda” som agerar rätt.

Tränar man på brandövningar hemma så ökar man sin egen och familjens överlevnadschanser. Det är därför viktigt att åtminstone en gång om året genomföra en brandövning i sitt eget hem så alla vet vad de ska göra om det börjar brinna. Det man gör genom övning är att man programmerar hjärnan till att agera rätt istället för att reagera fel.

Patrik Josefsson tycker det är lämpligt att genomföra den årliga ”hemmets brandövning” någon gång på hösten i samband med den årliga kontrollen av brandvarnarna.

– Övningen ska inte komma som en överraskning för då kan man blanda ihop övning med skarpt läge. Prata därför igenom övningen med familjen dagen innan, förklara varför ni ska ha den och var ni ska återsamlas. Att ha en återsamlingsplats är viktigt så att man lätt kan se att alla har kommit ut, säger Patrik Josefsson.

Detta bör finnas i hemmet

  • Brandvarnare. Ha åtminstone en brandvarnare på varje våningsplan. Men helst ska man ha en brandvarnare i varje sovrum med tanke på att dessa är fulla av elektronisk utrustning och laddare som kan orsaka bränder medan man sover. Bäst är om alla brandvarnare kan seriekopplas så att om det till exempel brinner i källaren larmar det också i resten av huset.
  • Brandsläckare. Om man väljer att ha en brandsläckare hemma ska man välja en sexkilos pulverbrandsläckare. Lär alla i familjen hur man använder den.
  • Brandfilt. Den använder man för att kväva eldar på spisen, i kläder och möbler.
  • I ett flervåningshus är det även bra med en brandstege!

Brandövning steg för steg

1. Viktigt att barnen övar! Annars finns risk för att de gömmer sig under t ex sängen av rädsla. Gör brandövningen på hösten innan advent och julen. Kontrollera samtidigt brandvarnarna.

2. Lär er ramsan: Rädda, varna, larma och släck.

Rädda dig själv och dem som är i fara.

Varna alla som hotas av branden.

Larma 112.

Släck brand om du bedömer det riskfritt.

3. Berätta dagen innan för familjen att imorgon kommer ni att ha en brandövning (så den inte blandas ihop med en verklig brand). Gå igenom hur ni ska genomföra evakueringen och var ni återsamlas på utsidan av huset.

4. Lär er stänga alla dörrar efter er. Det gör att branden inte sprider sig så fort och hejdar röken.

5. Brandövningsdagen: Sätt igång brandlarmet. Alla ska nu ropa ”Det brinner”, lämna sina rum och stänga dörrarna efter sig.

6. Återsamlas på platsen ni bestämt. Prata om vad som skulle ske nu, om det vore på riktigt.

7. Övningen kanske känns fånig, men den ökar möjligheterna för att ni agerar vid en verklig brand istället för att reagera. Agerar man – dvs gör rätt – är chansen större att man klarar sig vid en brand i villan.

Äldre i villa tillhör riskgruppen

Patrik Josefsson oroar sig för Sveriges åldrande befolkning som bor kvar i sina hus. De över 65 år står för den största andelen omkomna i brandolyckor på senare år. Orsakerna är flera, bland annat kan många äldre inte ta sig ut ur villan själva. Vanliga brandorsaker är sängrökning och kvarglömd mat på spisen.

– Det finns möjlighet att koppla in spisvakt som är kopplad till en brandvarnare. Den kostar några tusen kronor, men den stänger av spisen om det står mat kvar och börjar ryka. Många kan få hjälp av sin kommun genom att be om en behovsprövning, säger han.

Underhållsskolan del 30 som pdf - ladda ner och spara

Läs mer om brand

Familjen väcktes av brandlarmet