PixelImage

Del 31: Ditt hus behöver en underhållsplan

Del 31: Ditt hus behöver en underhållsplan

Undvik dyra, obehagliga överraskningar - skaffa dig en plan! Fixa i ordning en underhållspärm, håll koll på ditt hus och sätt undan för kommande renoveringsbehov.

När det gäller bilen styrs underhållsplanen av lagar och regler, du gör med jämna mellanrum en besiktning. Däremot är ansvaret för villan i princip husägarens eget, förutom när det gäller eldstad och skorsten där det finns regelverk.

Ta reda på hur huset mår

Risken för dyra och obehagliga överraskningar minskar betydligt om du regelbundet inspekterar och sköter det husunderhåll som krävs. En halvtimmes insats då och då kan öka livslängden rejält både på maskiner och husfunktioner. Patrik Wendelius, byggnadstekniskrådgivare på Villaägarna (bilden), berättar att livslängden på ett låglutande papptak normalt är 20 år. Hans eget tak har nu överskridit den livslängden med 15 år.

Porträtt Patrik Wendelius, byggteknisk expert hos Villaägarna

– Jag går upp och inspekterar mitt papptak varje år, kollar skarvar och lagar sprickor med kallasfalt, berättar Patrik som genom sin omsorg sparat in en omläggning av taket som skulle kosta 100 000–150 000 kronor.

Om det helt saknas en underhållsplan är det bäst att börja med att göra en ordentlig statusbesiktning av husets olika delar och utrustning. Patrik tipsar:

Har man ett hus som är värt några miljoner kronor men ingen underhållsplan, kan det löna sig att hyra in en oberoende besiktningsman som går igenom hela huset och bedömer statusen.

Sköt om huset för att öka livslängden

När är det då dags att göra stora renoveringar, som exempelvis takbyte? Där finns det ingen tidsregel. Det är inte den tekniska medellivslängden på husets olika delar – tak, fönster, dränering och så vidare – som avgör om de ska bytas ut, utan i vilket skick de är.

Att byta fönster är något många husägare gör, och det kan lätt gå på över 200 000 kronor med arbetskostnader. Men sköter man sina tvåglasfönster och målar om dem vart tionde år så lever de lika länge som villan. Många byter fönster för att spara energi. En nästan lika energieffektiv men mer ekonomisk åtgärd är att byta ut innerrutan mot ett energiglas. Det gör att u-värdet sänks från ungefär 3,0 till 1,7. Ett modernt fönster har u-värde på runt 1,0.

– Det är aldrig ekonomiskt motiverat att byta fönster i ett hus om de inte är helt slut. Däremot kan man göra det av estetiska skäl – som att byta tillbaka till spröjsade fönster med kulturglas på ett gammalt kulturhus som fick nya fönster på 70-talet, menar Patrik Wendelius.

Lär dig tolka ditt hus

Husunderhåll handlar mycket om kunskap och att tolka husets signaler. I till exempel takunderhållet ingår att se till att takpannor ligger på plats och inte är skadade. Mossbeväxta takpannor behöver inte vara ett problem – är takpappen under torr kan du låta mossan vara, eftersom den skyddar betongpannan från solens skadliga UV-ljus.

– Att ha koll på taket och se till att det inte läcker in är den viktigaste punkten i underhållsplanen, eftersom villaförsäkringarna inte täcker skador av utifrånkommande vatten, säger Patrik Wendelius.

Det ska din underhållspärm innehålla

Person som rengör bakom kylskåpet. En uppslagen pärm syns i bild.

Underhållspärmen kan sägas vara villaägarens körjournal. Den bör delas in i en kortsiktig del samt en långsiktig investeringsdel. Till de kortsiktiga åtgärderna räknas det underhåll som sker under de närmaste två åren. Det långsiktiga perspektivet handlar om att månadsspara inför de framtida investeringarna som kommer att komma.

Exakt hur mycket en villaägare bör sätta av varje månad går inte att säga, men 2009 bedömde Villaägarna att man borde spara 830 kronor i månaden medan bloggen Cornucopia idag räknar fram 1 953 kronor. Underhållsfonden gör att pengarna finns där när vitvaror behöver bytas ut, huset målas och så vidare.

Åtgärds- och inköpslista

Underhållspärmen ska också ha en åtgärds- och inköpslista. I listorna dokumenteras när vitvaror köpts, fönster målats, filter i värmepumpar rengjorts, etcetera. Det gör att man kan planera framtiden.

– Allt ska man kanske inte göra själv. Det är en avvägning vad man själv kan, hinner eller orkar med. Ibland är det bättre att leja bort delar av underhållet, säger Patrik Wendelius.

Det är det värt – följer du en genomtänkt underhållsplan ökar livslängden på såväl fönster, tak och fasad som vitvaror.

Text & foto kylskåp: Tore Tobiasson
Foto Patrik Wendelius: Jeanette Hägglund

Underhållsskolan del 31 som pdf - ladda ner och spara!

Gör din egen underhållsplan

Nu finns det ingen ursäkt. Villaägarnas Patrik Wendelius har satt ihop ett dokument som du använder när du skapar din underhållsplan. Ladda ner och skriv ut eller spara den på din dator. Justera så att den är relevant för just ditt hus.

Husets underhållsplan finns i informationsskriften Underhållsekonomi för husägare (observera att du måste vara inloggad på sajten för att läsa infoskrifter)