PixelImage

Del 32: Fixa en fräsch garageuppfart

Del 32: Fixa en fräsch garageuppfart

De flesta garageuppfarter har ett bästföredatum. Asfalten spricker, det blir spår efter bilen i underlaget, gårdsbrunnen har börjat läcka och betongstenen vittrar sönder... Vi har tipsen för att fixa uppfarten.

Rött trähus med stenlagd garageuppfart

Det finns många typer av ytskikt man kan ha till garageuppfarten – asfalt, betong, natursten, färgad betongsten, grus ... Det går till och med att anlägga en uppfart av armerat gräs – men det är något som Magnus Kranshammar, grundare av Drömträdgård i Varberg, avråder ifrån. Speciellt för åretruntbruk. Det är svårt att få den fin. Däcken sliter hårt på gräset och man måste flytta bilen varje gång man ska klippa gräset.

– En armerad gräsuppfart fungerar möjligen som en tillfällig sommaruppfart eller en gästparkering, säger Magnus Kranshammar.

Anlita proffs till underarbetet

En bra garageuppfart kräver ett gediget underarbete, som de flesta villaägare ska undvika att ge sig på. Det är både Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna, och Magnus Kranshammar, överens om. Patrik Wendelius konstaterar att det skulle ta honom en hel sommar att schakta, transportera bort massorna, lägga bärlager, padda det, lägga sättkross samt ytskikt för att få en ny garageuppfart.

– Dessutom ska du veta vilken typ av bärlager du ska använda om du till exempel ska köra upp en tung husbil på uppfarten. Hyr du in en grävare fixar han utgrävningen av en åtta gånger tre meters uppfart på fyra timmar, säger Patrik Wendelius.

Enorma schaktmassor

Magnus Kranshammar förklarar att det kan vara svårt för en vanlig villaägare att förstå vilka enorma schaktmassor det blir om man gör en uppfart på 50 kvm. Gräver man bort 50 cm material blir det tre till fyra lastbilslaster.

Underarbetet är i princip detsamma vare sig man ska lägga asfalt eller stensätta uppfarten. Men det första man ska göra när man anlägger en garageuppfart är att tänka! Hur vill man ha sin uppfart? Vilket material ska användas, hur ska dagvattnet föras bort, hur ska uppfartens design hänga ihop med villan? Vill man ha lampstolpar, infällda spottar i marken, eller ett eluttag till motorvärmaren – då krävs en elektriker som installerar.

Magnus Kranshammar menar att den traditionellt grå garageuppfarten håller på att tappa mark. Allt fler vågar tänka nytt.

– Det som kommer är natursten, färgad marksten och mixar där man blandar asfalt och marksten, berättar han och visar en mobilbild där rundlar av färgad marksten omsluts av asfalt.

Kolla ledningarna

Innan man kan börja gräva måste man veta om det går el-, data- och teleledningar i marken. Det kan bli dyrt att gräva av elledningarna. För att förenkla processen har Post- och telestyrelsen skapat ledningskollen.se som har anslutit de flesta av landets olika ledningsägare. Där kan man anmäla sitt behov av utsättning av ledningar inför ett kommande schaktjobb.

När utsättningen är gjord är det dags att schakta bort all jord till frostfritt djup, om man inte väljer att tjälisolera marken. Nu är varje tomt unik och vissa kan kräva individuella lösningar, som till exempel dränering om marken är blöt, eller geotextil vid lera. Men generellt för en vanlig biluppfart gäller att man i botten lägger ett bärlager av krossgrus i fraktionsstorleken 0–40 eller 0–90 mm i 20 cm lager som packas med en 200 kilos markvibrator. När man nått rätt höjd är det dags för ett 5–8 cm lager väggrus och slutligen ett lager sättkross som är 2 till 5 cm tjockt.

– Jag tycker inte man ska använda sättsand för i den trivs myror, säger Magnus Kranshammar och menar att fram till detta skede i processen är det bäst att anlita proffs.

Efter att grundarbetet är gjort kan husägaren själv lägga marksten om det gäller enklare läggning utan komplicerade mönster. Men kom ihåg att en stenläggning inte blir bättre än slutkapningen av stenarna.

Kvalitetsklinga kapar stenen

Stenkap som kapar sten– Använd en stenkap med kvalitetsklinga, av säkerhetsskäl. Klingorna vi använder för att kapa sten kostar 4 000 kronor styck. Det går att hyra stenkapar, då får man skarpa och säkra snitt, säger Magnus Kranshammar.

När man ska välja marksten har Kranshammar några tumregler: stenen ska vara minst 6 cm tjock – helst 7 cm. Köp inte billigaste sortimentet utan hellre sten som är några tior dyrare per kvm, den är tåligare och hållbarare.

– När du väl lagt markstenen ska stenarna fogas med fogsand. Sanden fixerar stenläggningen och man måste se till att fogarna alltid är välfyllda. Försvinner fogen kommer uppfarten med tiden att få sättningar, säger Magnus Kranshammar.

Vill man ha en garageuppfart av gatsten ska man vända sig till professionella stenläggare om man vill få ett bra resultat.

Anlita inte asfaltsläggare som knackar dörr

Nästan varje år fylls tidningarna med artiklar om utländska asfaltläggare som knackar dörr och erbjuder villaägare asfaltering av garageuppfarten för en spottstyver.

– Anlita inte de resande asfaltläggarna. Anlita renommerade asfaltsfirmor. De senare gör ett riktigt underarbete och lägger på 4–4,5 cm asfalt, inte 2 cm som dörrknackarna gör, förklarar Magnus Kranshammar.

Så nu är det bara att börja tänka!

Text: Tore Tobiasson
Foto: Marie Hidvi/Drömträdgård

Underhållsskolan del 32 som pdf - ladda ner och spara!

Fixa garageuppfarten: 9 saker att tänka på