PixelImage

Del 35: I nöd och avtal

Del 35: I nöd och avtal

Genom äktenskapsförord, testamenten och samboavtal kan oklarheter och osämja förhindras, när det värsta händer. Så här får du koll på dina viktigaste papper.

Att avtala om vad som ska gälla vid skilsmässa, separation och dödsfall är viktigt, inte minst för sambor.

– Det är en större trygghet att vara gift än sambo eftersom makar ärver varandra, men inte sambor. Gifta par har ett större ekonomiskt skydd både vid dödsfall och skilsmässa, säger Terese Wallinder, jurist och chef för rådgivningen på Villa­ägarna.

Sambo nästan lika vanligt

Men alla vill inte gifta sig. Idag är det nästan lika många par som lever ihop som ogifta som gifta. Fyra av tio par i Sverige lever som sambor, vilket ger ett sämre skydd för den svagare parten vid separation. Gifta har till exempel giftorätt. En make har därmed rätt till hälften av makarnas samlade giftorättsgods vid en skilsmässa. Undantaget är om makarna har varit gifta kortare tid än fem år. Då kan detta jämkas. Giftorätten gäller även egendom som parterna köpt innan de sa ja till varandra. Den rätten gäller så länge de gifta inte avtalat något annat genom äktenskapsförord.

– Genom äktenskapsförord kan makarna komma överens om att viss eller all egendom inte ska ingå i bodelning vid skilsmässa. Och det är innan giftermålet parterna bör komma överens om äktenskapsförordet. Efter att du gift dig kan du bara föra fram dina önskemål, säger Terese Wallinder.

Äktenskapsförordet ska registreras

Brudpar som står bredvid ett paragraftecken

Äktenskapsförordet används ofta för att skydda egendom och pengar man tar med i boet, men kan även gälla sådant som förvärvas under äktenskapet. Där kan makarna bestämma att viss eller all egendom ska vara enskild och därmed inte ingå vid en bodelning vid den ena makens död eller vid en eventuell skilsmässa. Äktenskapsförordet ska registreras i Skatte­verkets äktenskapsregister, för att vara giltigt.

– Äktenskapsförord är ofta en känslig fråga, par som ska gifta sig ska samtidigt planera för vad som ska hända om de skiljer sig i framtiden. Men har man tillgångar som man tycker är viktiga bör man skriva äktenskapsförord och skydda dem som enskild egendom, säger Terese Wallinder.

Sambolagen är svagare

I samboförhållanden har den ekonomiskt svagare parten ett sämre skydd än som gift. Enligt sambolagen är det bara gemensam bostad och bohag som ska bodelas vid en separation. Aktier, bilar, bankkonton, och så vidare, ingår inte. Inte heller sådant som någon av samborna ägde innan man flyttade ihop. Som sambor ärver man inte heller varandra automatiskt när den ena parten avlider.

– Sambor bör skriva inbördes testamente. När den ena sambon avlider görs det en bodelning av den gemensamma bostaden och bohaget, och den efterlevande sambon tillskiftas hälften av detta. Men utöver det har den efterlevande sambon ingen rätt till den avlidnes tillgångar utan allt går i första hand till bröstarvingarna och i andra hand till andra arvingar. Har samborna inte några barn är det möjligt att testamentera allt till varandra. Har samborna barn kan de, för att se till att den efterlevande kan bo kvar i villan, testamentera hälften till varandra i ett inbördes testamente (dvs det som blir kvar efter att barnen fått ut sin laglott) – då kommer den efterlevande att äga 75 procent av huset och ha en chans att bo kvar om barnen kräver ut sitt arv, säger Terese Wallinder.

Särkullbarn ärver direkt

När det gäller gifta par, så måste gemensamma barn vänta tills båda föräldrarna är döda innan de får ärva. Det som kan röra till arvet är särkullbarn. Saknas testamente har särkullbarn rätt att få ut hela arvslotten efter sin biologiska förälder, men genom ett testamente kan särkullbarnets rätt inskränkas till laglotten. Med dagens villapriser kan det vara svårt för den efterlevande att lösa ut särkullbarnets arvsdel.

– Det man kan göra är att skriva ett testamente där man förklarar att om särkullbarnet avstår från sin laglott nu får särkullbarnet ut hela arvslotten när båda makarna avlidit. Accepterar inte särkullbarnet det får denne enbart ut sin laglott, säger Terese Wallinder.

Anlita professionell hjälp!

Hur du än väljer att göra, är det viktigt att fundera över hur du önskar att framtiden blir. Och när önskningar och viljor sätts på pränt – vare sig det gäller testamente, äktenskapsförord eller samboavtal – så har Terese Wallinder ett råd:

– Anlita professionell hjälp! Det blir lätt fel när par själva försöker skriva avtal. Det kan sluta i tvister och tolkningar om vad som egentligen menades. Det kostar kanske några tusenlappar att anlita en jurist, men det är det värt.

Text: Tore Tobiasson

Underhållsskolan del 35 som pdf - ladda ner och spara!

Läs mer: Arvslott, jämkning och samboavtal - vi har ordlistan