PixelImage

Del 20: Fuktskador i badrummet

Fuktskador i badrummet

Fuktskador i hemmets våtrum kan ge stora bekymmer och kosta mycket pengar att åtgärda. Är ditt badrum i riskzonen? Så här undviker du fuktfällorna!

När Vattenskaderapporten skrevs för några år sedan slogs det fast att badrummet är husets svagaste punkt. Där uppstod 53 procent av alla vattenskador. När Anticimex mellan 2008 och 2010 kontrollerade strax över 100 000 villor kom de fram till att nära en fjärdedel av badrummen var i riskzonen. Dessutom hittade de pågående fuktskador i två av hundra villor. Exakt hur många miljoner kronor fuktskadade badrum kostar villa­ägare och försäkringsbolag varje år är svårt att säga. Några siffror som nämns är att skadorna kostar runt 100 miljoner kronor i veckan och att renovera ett badrum kostar lätt över 150 000 kronor.

Ulf Antonsson, certifieringsingenjör på SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, konstaterar att även en minimal vattenläcka ger en stor skada på sikt. Tar sig vattendropparna genom våtrumsskyddet och letar sig in i golvkonstruktionen ruttnar golvet bort till slut. Han förklarar att man ska sluta använda duschen direkt om man upptäcker någonting som tyder på en fuktskada.

Hur man undviker eller minimerar skador i badrummet handlar mycket om försiktighet, översyn och sunt förnuft.

– Det viktigaste är att hålla rent i golvbrunnen. Det får inte bli en liten sjö vid golvbrunnen. De största skadorna orsakas av vatten från golvbrunnen. Om vattnet rinner undan som det ska är vattentrycket mot tätskiktsanslutningarna inte så stora, men om vattenlåset är igensatt av hår och smuts rinner vattnet undan långsamt och blir därför stående i golvbrunnen. Det leder till ett vattentryck mot anslutningarna som i sin tur leder till skador om tätskiktet inte är helt intakt, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Undvik att punktera tätskikt

Det är vanligt att tätskiktet punkteras när folk borrar hål i det för att sätta upp saker i närheten av duschen och badkaret. Det är inte nödvändigt. Det finns limmer och tejper som är så starka att det man sätter upp sitter som berget. Vill man sedan byta ut duschstången använder man en pianotråd och skär loss limfogen mellan stången och kaklet.

Borrar man ändå hål i kaklet och tät-skiktet för att sätta upp en duschstång ska skruvinfästningen tätas med våtrumssilikon enligt tillverkarens instruktioner.

Golvbrunnen bör kontrolleras med jämna mellanrum. Märker man att brunnen eller klämringen sitter löst, klinkerplattor lossnar, eller att badrumsmattan bubblar sig runt den måste det åtgärdas direkt. Men skador uppstår även på andra ställen. Tecken på skador är bubblor i plastmattan, att skarvar öppnar sig eller att det låter tomt när man knackar på en kakelplatta.

Det är även viktigt att se till att fukten i badrummet ventileras bort effektivt. Vattenångan i badrummet kan, om den inte ventileras bort, till exempel söka sig upp genom taket och orsaka mögel och röta i konstruktionen. Det går givetvis inte på en vecka, men efter några år står man där med en dyr och komplicerad renovering.

Är det fortfarande imma på badrumsspegeln efter 20 minuter är det dags att kontrollera badrummets ventilationssystem. Imman kan bero på att ventilationskanalerna är igensatta, att badrumsdörren är för tät och det behövs mer tilluft eller att frånluftsfläkt inte är rätt inställd.

Patrik Wendelius konstaterar att luftflödet ut ur badrummet bör vara minst tio liter i sekunden för att ytor som blivit blöta ska torka inom rimlig tid.

– Annars ökar risken för att du får påväxt av mögel på till exempel silikonfogar och andra ytor, säger han.

En droppe gör väl ingen skillnad?

● En droppande kran slukar 40 liter vatten per dygn.

● En vattenstråle motsvarande en sytråd (0,3 mm) förbrukar 80 liter vatten på ett dygn.

● En toalett som rinner konstant drar 1100 liter vatten på ett dygn.

Vill du veta mer?

Så undviker du fuktskador i badrummet

Badrummets livslängd

Ladda ner hela underhållsskolan om fuktskador i badrum.