PixelImage

Del 22: Sätt upp platt-tvn säkert!

Del 22: Sätt upp platt-tvn säkert!

Det är enkelt att köpa en platt-tv.Villaägaren guidar dig till det säkra sättet att fästa i väggar och tak!

Plugg och skruv är en halv vetenskap, men följer man vissa infästningsregler så trillar ingenting ner. Första frågan: vad är det som ska upp? En 15-kilos takkrona, 80-tums vägg-tv på drygt 50 kilo, en liten tavla, ett handfat i badrummet eller en bokhylla på konsoler strax under taket i sovrummet? Andra frågan: vad ska det fästas i? Gips, tegel, betong, trä, hålbetong, lättbetong, kakel?

– Ska du sätta upp en stor tv på en gipsvägg, se till att ett av fästena sitter i en väggregel. Den är enkel att hitta med en regelsökare. Många regelsökare hittar även el- och vattenledningar och gör att du undviker att borra hål i dem, säger Johan Smeds, byggteknisk rådgivare på Villaägarna.

Att använda en regelsökare är förstås den säkraste metoden. Saknas regelsökare kan du knacka försiktigt längsmed väggen och lyssna dig fram. Där ljudet är som stummast, där finns regeln. Regeln kan även hittas med hjälp av en magnet – där magneten fastnar på väggen finns en skruv eller spik samt en regel. Akta dig också för att borra rakt ovanför och under eluttag eller vattenuttag eftersom dessa ledningar ska vara dragna lodrätt och vågrätt inne i väggarna.

Hus har olika konstruktioner. Ända fram till 1950-talet var den vanligaste kons­t­ruk­tionen plankhus. Dessa har massiva träväggar bakom tapeterna och då behövs inga specialpluggar utan man sätter upp vad som helst med träskruv.

Gipsväggar är ett vanligt innerväggsmaterial. Där är det särskilt viktigt att använda rätt sorts skruv och plugg.

– Fabrikanter som Fischer har färgsystem som gör det enkelt för konsumenten att välja rätt plugg, säger Johan Smeds.

Fischersystemet: grönt – alla byggmaterial, gult – massiva byggmaterial, blått – gipsskivor och andra skivor, grått – betong och natursten.

Fästkunskaper

Ett lager gips: Ankarexpander håller för 10 kilo dragkraft utåt och 30 kilos kraft nedåt. En plastplugg bär 15 kilo nedåt. Infästningar i två lager gips ökar bärigheten med ungefär en tredjedel.

Badrum: I badrum byggt enligt Säker vattens rekommendationer används ingen plugg utan vvs-skruv. Mer om badrumssystemet med 15 mm konstruktionsplywood: www.sakervatten.se. I våtzon 1 ska man inte borra alls, utan limma fast fästen för vattenrör och duschstång. Golvbranschens våtrumskontroll (GVK) förklarar att gör man skruvinfästningar i våtzon 1 ska det ske i en regel eller liknande massivt material där borrhålet fylls med silikon innan man skruvar. Används plugg är proceduren: massivt material, borra, silikon, plugg, silikon, skruv.

Bärkraft: Sitter två fästdon närmare än 20 cm ifrån varandra räknas bärkraften som ett fäste. Är avståndet över 20 cm ger t ex två ankarfästen 60 kilos bärkraft.

Håltagning: Följ anvisningarna på för-packningen! Det är viktigt att gipshålet inte är för stort, pluggen ska pressas in. När du fäster i tegel, borra inte för nära kanten, då kan tegelstenen spricka. Använd gärna ett stenborr som är 1 mm mindre än pluggen. Det porösa teglet gör att hålet kan bli större än borrdimensionen (om hålet blir för smalt är det lätt att borra större). I håltegel eller betonghålsten, se till att borra så djupt att pluggen når igenom två ”väggar” i stenen.

Tyngd: Det räcker inte att fästdonen orkar hålla upp hyllor och skåp utan räkna även in 40 kilo porslin eller 75 kilo böcker.

Tänk på: Att skruven ska vara cirka 5–10 mm längre än pluggen och det som fästs fast. Är konsolen 20 mm och plastpluggen 50 mm bör skruven vara 75 mm.

Blås rent: I en betongvägg/massivt tegel, borra hålet 1 cm djupare än pluggen. Det är svårt att blåsa ut det sista borrdammet.

Krafter: Använder du en expander i t ex en betongvägg/massivt tegel och borrhålet är 6 mm ska hålet vara 6 cm ifrån kanten. Annars är risken att det spricker. Avståndsregeln är: borrdiametern x 10 från ytterkant. Därefter 20 x diametern mellan borrhålen vid flera infästningar.

Tak: Hänger du upp i takgipset med ett takfäste, bör vikten max vara 10 kilo. Tyngre saker fästs i en takregel.

Trasiga hål: Kan repareras med en lagningsmassa, t ex Fischers fill & fix.