PixelImage

Del 4: Dags att se om ditt tak!

Del 4: Dags att se om ditt tak!

Nu är rätt tid att kolla husets skick inför vintern. Extra viktigt är att taket är i toppform. Här är allt du behöver veta!

Ta ett varv kring huset och titta efter sådant som bör åtgärdas. Tegelpannor som ligger på sniskan justeras på plats så att inte regn och snö hittar in under pannorna och i värsta fall orsakar mögel i innertaket. Byt trasiga tegelpannor och ta bort löv, barr och annat skräp från taket.

Rensa även bort mossa och lövrester i hängrännorna. Igentäppta hängrännor kan på sikt skapa såväl fasad- som grundproblem. Rinner vatten inte bort som det ska, kan t ex korrosion växa till sig och förstöra rännsystemet.

Är det inte tomt i hängrännan eller stupröret när frosten kommer så kan den expanderade isen skada hängrännan och få stupröret att spricka. När sedan våren kommer rinner vattnet ut genom hålet och skadar fasaden. Eller så kan lövgegget få regnvattnet att rinna ”uppströms”.

– Har du otur hittar vattnet en bakväg in i fasaden eller taket, förklarar Lars Johansson, byggnadsingenjör på Villaägarnas Riksförbund.

Sönderrostade hängrännor, fotplåtar och spruckna plastrännor måste bytas. Om skadorna inte är alltför allvarliga och de går att reparera temporärt så kan det vara bra att vänta till våren/sommaren med att byta ut dem eftersom det är ett ypperligt tillfälle att måla om takfotsbrädan som normalt är mycket svår att komma åt.

Rensa bort fågelbon
Skorstenen är många villors lunga där varm och fuktig luft ventileras ut ur huset genom självdrag. Om fåglarna byggt bo i ventilationskanalerna hindras luften att komma ut. Inför vintern (när fåglarna flyttat ut), se över ventilationskanaler och skorstenspipa och rensa bort gamla bon.

Använd handen eller en gripklo, alternativt ta bort boet den andra vägen t ex genom att binda fast ett järnspett – gärna med nedåtvända hullingar som knäcker grenarna – i en lina och fösa ner boet till ett ventilationsgaller längre ner, och ta ut boet den vägen. Sedan bör du täcka över skorstenen med t.ex. ett rostfritt galler. Passa också på att sota skorstenen. Ett tak på skorstenen som skyddar mot nederbörd är bra, speciellt i äldre hus där man bytt till modernt uppvärmningssystem.

Modern panna = fuktig skorsten
Förr hölls skorstenen varm och torr av 800 grader varm rök från äldre oljepannan. Moderna olje- och pelletspannor når ofta inte över 200 grader. När regnet inte torkas ut – det handlar om runt 500 till 1000 liter regn om året – blir konsekvensen att skorstensfogar och puts släpper, vilket måste lagas. För att tillfälligt hindra en trasig skorsten från att falla i bitar, klä in den i hönsnät.

En annan sak man kan göra när de sista höstlöven har fallit är att rensa spygattet (golvbrunnen) vid nedfarten till källargaraget. Är det helt igensatt när höstregnet faller så svämmar det över och källaren fylls med vatten.

Villaägare som har en vindslucka upp till vinden bör då och då titta till tätningslisten runt luckan.

– Är tätningslisten skadad så är det fritt fram för den varma och fuktiga inomhusluften att ta sig upp och kondensera mot vindens kallare ytor. Det leder sedan till mögelangrepp på vinden, säger Lars Johansson.

Ladda ner Hushandboken del 4: Se om ditt tak

Artikeln är hämtad ur medlemsmagasinet Villaägaren nr 4-09
Text & foto: Tore Tobiasson