PixelImage

Del 10: Säkra huset mot snö och minusgrader

Del 10: Säkra huset mot snö och minusgrader

Med dessa säkerhetsåtgärder klarar villan och fritidshuset kommande prövningar!

De flesta vinterrelaterade skador beror på att vatten fryst och expanderat, vilket gör att vattenledningar och toalettstolar spricker. Dessa olyckor sker främst i fritidshus, men även vanliga villaägare som åker på semester och sänker värmen i huset drabbas.

Tack vare bättre och högre standard används dagens fritidshus ofta på helger året runt, vilket leder till ökat antal frysskador.

Om inte hela vattensystemet töms bör värmen i huset hållas runt 15 grader när man inte är där. Man ska också stänga av huvudvattenkranen. Det går att minimera vattenskador från läckande vattenrör genom att installera en vattenvakt så man med en enkel knapptryckning kan stänga av huvudvattenledningen när man lämnar hemmet. Vattenfyllda kärl och rör kan fortfarande frysa sönder, men skadan blir mindre än om vattnet forsar ut tills ägaren besöker huset nästa gång.

Tryggast att tömma allt vatten
För att vara helt säker på att det inte ska frysa måste huvudkranen stängas av och alla kranar öppnas. Dessutom ska man tömma alla rörledningar, vattenutkastare, pumpar och varmvattenberedare samt hälla frysskyddsvätska i toalett och ­vattenlås.

– Att skydda sitt hus mot vintern handlar mycket om sunt förnuft och förståelse för att vatten som fryser expanderar och förstör saker. Var observant på tak, hur vattenledningarna går och om det är möjligt att isolera utsatta rör, förklarar Stefan Edin, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund.

Försäkringen täcker inte allt
Översvämningsskador kan kosta allt från några tiotusentals kronor till flera hundra tusen att åtgärda. Villaförsäkringen täcker långt ifrån allt och självrisken stiger också beroende på hur skadan uppstått. Vattenskador på grund av sönderfrusna rör har generellt en självrisk på 10 000 kr. Är problemen orsakade av snö är självrisken ofta tio procent av skadekostnaden och minst 10 000 kr. Snötrycksskador som skadar förråd, bodar och garage och liknande (ej huvudbyggnaden) täcks inte alls av villaförsäkringen.

Den husägare som varit oaktsam och missat att underhålla villataket vilket lett till att vatten läcker in räddas inte av försäkringen. Har däremot tung snö orsakat sprickan så täcker försäkringen detta.

En möjlighet är att skaffa en tilläggsförsäkring som sänker självrisken vid översvämningsskador. Kolla med ditt försäkringsbolag.

Kolla att taket är helt
Bäst är förstås att förebygga skador som kan orsakas av vinterväder. Först och främst, kontrollera att takbeläggningen är hel och att takpannorna är hela och ligger rätt. Har du kallvind? Se efter om det finns fuktfläckar i taket – hittar du det så vet du var problemen finns.

I vissa fall kan det handla om att lägga om taket: byta underlagspapp, läkt och lägga nya pannor.

underhållsskolan 5 2010Bort med löv och skräp!
Det är även dags att rensa hängrännor och se till att det inte är stopp i stup­rören. Stuprörens längsgående skarv ska helst peka ut från huset. En ispropp kan spränga skarven och när snösmältningen börjar rinner smältvattnet in mot fasaden om skarven är vänd inåt.

– Man kan montera frostvaktskablar i hängrännor och stuprör, men det är inte alltid nödvändigt utan det beror på var man bor. Byggtekniskt är det viktigast att se till att vattenledningar inte fryser, säger Stefan Edin.

Rensa bort löv och skräp från hängrännorna!

Snö = skotta
Se till att skotta utsatta tak – framför allt platta – t ex över altan, utbyggnader, garage osv. Villatak rasar dock sällan in på grund av snö. Använd alltid sele och livlina när du arbetar, även svagt lutande tak kan bli väldigt hala.

Om man ska skotta bort snödrivor från husfasaden eller inte, råder det delade meningar om. I Norrland skottar man upp snön mot husväggen för att hindra tjälen och för att kylan inte ska nå vattenledningen.

– Skottar man runt huset ska man inte ta bort snön där vattenledningen går in, säger Stefan Edin.

Se även till att dagvattenbrunnar inte är täckta av is eller snö och skapa en fri väg fram till brunnarna så att smältvattnet inte däms in av snövallar.

Inga dyrbarheter i källaren
Undvik att ha dyra saker i källaren. Möbler och annat fuktkänsligt ska placeras ovanpå något annat, så fukten inte sugs upp. Om en översvämning gör att avloppsvattnet trycks tillbaka och in i huset – bryt först strömmen. Sedan kan man fylla påsar med sand eller jord och trycka ner i golvbrunnar och toalettstol.

Elda lagom
Ju kallare det blir, desto hårdare eldar vi. Det går oftast bra, men då och då börjar det brinna. Eldar man i en kamin och inte vet hur mycket man får elda i den så är en tumregel tre kilo ved per timme. Varm aska ska tömmas i plåthinkar, inte i plasthinkar eller papperspåsar, men varje år brinner hus ner på grund av ­sådana misstag. Askan kan vara varm flera dygn efter eldning.

Källor: Trygg Hansa, If, MSB, Folksam.

Ur medlemsmagasinet Villaägaren nr 5-10
Text: Tore Tobiasson
Foto: Torbjörn Skogedal/Folio samt Jeppe Wikström/Johnér