PixelImage

Del 7: Säkra villan mot fukt & mögel!

Del 7: Säkra villan mot fukt & mögel!

Fukt är villans värsta fiende och kan orsaka kostsamma skador. Lär dig att upptäcka varningssignalerna i tid – följ vår checklista och gå igenom ditt eget hus!

Underhållskolan 7Kan ge fuktskador.
Regn, dålig dränering, läckande rör, otäta infästningar i fasaden och bristfällig ventilation av krypgrunden är några saker som kan leda till fuktskador
.

En tredjedel av alla småhus drabbas av fukt eller mögel, enligt Boverket. Det viktigaste i kampen mot olika typer av fukt- och mögelskador är att upptäcka dem tidigt. För i samma stund som man stryper tillförseln av fukt stoppar man i princip skadetillväxten.

– Fuktproblem är vanligast i krypgrunder och på kallvindar, säger Stefan Edin, byggteknisk rådgivare på Villaägarna.

Krypgrund bör kontrolleras varje år. Dålig lukt eller påväxt på eller i blindbotten/bjälklaget är varningstecken. Att problemen på vindarna ökar beror på ökad isolering eller utbytta uppvärmningssystem. Isoleringen gör vinden kallare och fuktig inneluft kan kondensera mot innertaket.

– När man byter oljepannan mot t ex bergvärme blir skorstenen kallare och ventilationen fungerar inte som tidigare, det blir övertryck och fuktig luft pyser lätt upp på vinden. Övertryck kan åtgärdas t ex med en frånlufts-fläkt som skapar ett undertryck i huset, enligt Stefan Edin.

Tora TobiassonFukt är en förutsättning för mikroorganismer som rötsvamp, bakterier och mögel, som lever av de organiska material huset är byggt av. Dessutom bryter fukt ner limmet (förtvålning) som fäster plastmattor och ger en obehaglig lukt.

Bäst är förstås att förebygga, t ex med översvämningsskydd under diskmaskinen, lövfria hängrännor, god ventilation och att undvika riskkonstruktioner som att inreda källaren med organiska material. Stefan Edins råd är: var observant på förändringar i huset och gör en översyn av din villa minst en gång per år.

– Luktar det konstigt är det ofta en varningssignal!

Vill du veta mer?

Läs mer om mögel här!

Ladda ner tidningsartikeln i sin helhet - Säkra villan mot fukt och mögel

Ur medlemsmagasinet Villaägaren nr 2-10
Text: Tore Tobiasson
Foto: R Jenkins/Folio