PixelImage

Hur säkerställer Villaägarna kvaliteten på adressinköp?

Hur säkerställer Villaägarna kvaliteten på adressinköp?

Vi köper namn- och adressuppgifter till en eller flera husägare. Om möjligt vill vi ha uppgifter till samtliga ägare, då medlemskapet är ett hushållsmedlemskap (dvs innefattar alla i hushållet).