PixelImage

Vad kostar det att vara medlem?

Vad kostar det att vara medlem?

Årsavgiften för ditt medlemskap i Villaägarnas Riksförbund är 395 kr för det första kalenderåret som ny medlem.

Efterföljande år beror avgiften på om du bor på en adress som är knuten till en lokalförening. Den lokala föreningen bestämmer själv storleken på föreningsavgiften (i snitt 55 kr), medan riksförbundet tar ut 375 kr för det övergripande innehållet i medlemskapet.

Saknas anknytning till en lokalförening är medlemsavgiften 430 kr efter ditt första medlemsår.