PixelImage

Varför får min partner utskick om medlemskap men inte jag fast båda står som ägare till fastigheten?

Varför får min partner utskick om medlemskap men inte jag fast båda står som ägare till fastigheten?

Vi försöker alltid skicka erbjudanden adresserat till alla ägare av huset, men ibland har adressleverantören inte möjlighet att leva upp till det önskemålet. I vissa fall kan vi bara få fram en ägare som då blir ensam mottagare till utskicken.

Våra urval styrs aldrig av till exempel kön, ålder eller civilstatus.

Medlemskapet gäller dock för hela hushållet och det går bra att både ändra namn samt lägga till namn till medlemskapet om det önskas. Kontakta oss på info@villaagarna.se om du vill byta namn eller lägga till fler personer på medlemskapet.