PixelImage

Varför har jag fått ett inbetalningskort när medlemskapet skulle ingå i försäkringen jag tecknat?

Varför har jag fått ett inbetalningskort när medlemskapet skulle ingå i försäkringen jag tecknat?

I samarbete med Gjensidige erbjuder vi gruppskadeförsäkringar som försäkrar bland annat villan, bilen, fritidshuset, båten och långresan. För att försäkringarna ska gälla, krävs medlemskap i Villaägarna, eftersom det är just gruppskadeförsäkringar.

Om du har tecknat en försäkring i år, ingår medlemskap i Villaägarna under det här kalenderåret. För att försäkringen ska fortsätta gälla även nästa år, behöver du betala in medlemsavgiften för 2017.

Har du frågor om försäkringar? Kontakta Villaägarnas Försäkringsservice på telefon 0771-626 010.

Här läser du mer om Villaägarnas försäkringar