PixelImage

Vilket medlemsnummer har jag?

Vilket medlemsnummer har jag?

Ditt medlemsnummer (sex eller sju siffror) hittar du:

  • på det medlemskort som du fick i samband med att du blev medlem/förnyade ditt medlemskap
  • på "Min sida" här på vår webbplats
  • under den undre streckkoden på baksidan av medlemsmagasinet Villaägaren

Du är såklart också välkommen att kontakta oss på 010-750 01 00 eller info@villaagarna.se så tar vi fram ditt medlemsnummer åt dig.