PixelImage

Villaägarnas medarbetare

Villaägarnas medarbetare

Stab

Gunnar Jansson, förbundsdirektör, tel: 0702-66 75 11

Gunhild Blomkwist, sekretariat
Roger Brolinger , IT-chef
Villy Hansen , verksamhetsutveckling
Stefan Jansson , ekonomichef
Kenneth Kanckos, chef affärsutveckling
Ulf Stenberg , chefsjurist
Lena Södersten, förbundsjurist

Expertrådgivning

Terese Wallinder, chef Rådgivningsavdelningen

Byggnadsteknik

Malte Rungård, byggnadstekniker
Johan Smeds, byggnadstekniker
Patrik Wendelius, byggnadstekniker

Juridik

Pia Bazzi, förbundsjurist 
Eric Bodin, förbundsjurist
Diego Ortíz del Gaiso, förbundsjurist 
Lars Guttman, förbundsjurist 
Stina Schmerer, förbundsjurist
Tomas Söderblom, förbundsjurist

Lantmäteri

Gustaf Lunde, lantmätare

Du som är medlem får kostnadsfri expertrådgivning

Ekonomi  

Stefan Jansson, ekonomichef 
Karin Björklund, medlemsregistret 
Ulrika Forsman 
Anette Karlsson, medlemsregistret
Annette Walldie 

Kommunikation

Henrik Fahlgren, kommunikationschef
Carola Backstad, webbredaktör
Anna Emanuelsson, kommunikatör
Charlott Kärrhage, webbprojektledare 
Jeanette Lilja, webbprojektledare
Björn Nordlund, utredare

Intressepolitik

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef 
Lena Södersten, förbundsjurist 
Anna Werner, utredare

IT

Roger Brolinger, IT-chef

Marknad

Madeleine Björninger, marknadschef
Lena Aldeström, projektledare 
Izabela Lewalski, projektledare
Annika Nilsson, projektledare

Medlemsservice

Kerstin Argus Ljungars  
Helen Beletic 
Kersti Thuresson 

Samfälligheter

Sofia Hellsing, affärsområdeschef Samfällighetsservice
Charlotta Molin, marknadsassistent

Affärsservice/samarbetsavtal

Marcus Lindström, chef medlemsförmåner 
Eija Edström, marknadsassistent
Ann Johansson, marknadsassistent 
Jhonny Sandin, mediesäljare

Verksamhetsutveckling

Villy Hansen

Regionalt

Lennart Svensson, regionsamordnare
Madeleine Arvisson Wäli, boendemiljöjurist 


Region ABC

Regionen omfattar länen Stockholm och Uppsala.

Postadress: Box 7120, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Johan Berndes väg 8-10
Telefon: 010-750 01 00
E-post: region.abc@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/abc

Lena Rönngren Røssing, regionchef
Åsa Fürst, föreningskonsulent/regionassistent 
Anna Nilsson, föreningskonsulent


Region Mitt

Regionen omfattar länen Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebro.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 55
E-post: region.mitt@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/mitt 

Roger Lindahl, regionchef 
Matilda Haiko, regionassistent
Lena Larje, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent 


Region Norr

Regionen omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.

Postadress: Varvsgatan 47, 972 33 Luleå
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 58
E-post: region.norr@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/norr

Eva Olsson, regionchef 
Åsa Fredriksson, regionassistent/föreningskonsulent


Region Syd

Regionen omfattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Postadress: Derbyvägen 6 E, 212 35 Malmö
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 51
E-post: region.syd@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/syd 

Angela Aylward, regionchef
Ingela Berg, föreningskonsulent
Åsa Jolin Abrahamsson, föreningskonsulent
Anders Berlin, föreningskonsulent


Region Väst

Regionen omfattar länen Halland och Västra Götaland.

Postadress: Olof Asklunds gata 17, 421 30 Västra Frölunda
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 52
E-post: region.vast@villaagarna.se
www.villaagarna.se/vast

Angela Aylward, regionchef 
Åsa Jolin Abrahamsson, föreningskonsulent
Madeleine Wendel, föreningskonsulent/kommunikatör


Region XYZ

Regionen omfattar länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Postadress: Köpmangatan 1, 852 31 Sundsvall
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 57
E-post: region.xyz@villaagarna.se
www.villaagarna.se/xyz

Eva Olsson, regionchef
Ann-Catrin Olsson, föreningskonsulent


Region Öst

Regionen omfattar länen Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro 
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 55 
E-post: region.ost@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/ost 

Roger Lindahl, regionchef
Matilda Haiko, regionassistent
Lena Larje, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent