PixelImage

Villaägarnas medarbetare

Villaägarnas medarbetare

Stab

Gunnar Jansson, förbundsdirektör, tel: 0702-66 75 11

Gunhild Blomkwist, sekretariat
Stefan Jansson, ekonomichef
Kenneth Kanckos, chef affärsutveckling
Carl Slånemyr, verksamhetsutveckling
Ulf Stenberg, chefsjurist
Alexandra Svenonius, strategisk kommunikations- och presschef
Lena Södersten, förbundsjurist

Expertrådgivning

Terese Wallinder, chef rådgivningsavdelningen

Byggnadsteknik

Niclas Lindblom, byggnadstekniker
Malte Rungård, byggnadstekniker
Johan Smeds, byggnadstekniker
Patrik Wendelius, byggnadstekniker

Juridik

Pia Bazzi, förbundsjurist 
Eric Bodin, förbundsjurist
Karin Hägglöf, förbundsjurist 
Lars Guttman, förbundsjurist 
Stina Schmerer, förbundsjurist
Tomas Söderblom, förbundsjurist

Lantmäteri

Gustaf Lunde, lantmätare

Du som är medlem får kostnadsfri expertrådgivning

Ekonomi  

Stefan Jansson, ekonomichef 
Karin Björklund, medlemsregistret 
Anette Karlsson, medlemsregistret
Ulrika Forsman 
Amanda Nilsson
Annette Walldie 

Intressepolitik

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef 
Håkan Larsson, boendeekonom
Lena Södersten, förbundsjurist 
Anna Werner, utredare

Marknad

Madeleine Björninger, marknadschef 
Izabela Lewalski, projektledare
Annika Nilsson, projektledare
Gunilla Svahn, projektledare

Medlemsservice

Kerstin Argus Ljungars  
Helen Beletic 
Kersti Thuresson 

Redaktions- och IT-avdelning

Britten Wennman, strategisk IT-chef samt avdelningschef 
Marie Bülow, webbredaktör
Anna Verputten, webbredaktör
Anna Emanuelsson, kommunikatör
Björn Nordlund, utredare
Roger Brolinger, infrastruktur
Hans-Peter Wickström, förvaltningsledare

Samfälligheter

Sofia Hellsing, affärsområdeschef Samfällighetsservice
Charlotta Molin, marknadsassistent

Affärsservice/samarbetsavtal

Marcus Lindström, chef medlemsförmåner 
Eija Edström, marknadsassistent
Ann Johansson, marknadsassistent 
Jhonny Sandin, mediesäljare
Alexander Silversten, account manager

Regionalt

Lennart Svensson, regionsamordnare
Madeleine Arvidsson Wäli, boendemiljöjurist 


Region ABC

Regionen omfattar länen Stockholm och Uppsala.

Postadress: Box 7118, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Rotebergsvägen 3 
Telefon: 010-750 01 00
E-post: region.abc@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/abc

Lena Rönngren Røssing, regionchef
Anna Nilsson, föreningskonsulent


Region Mitt

Regionen omfattar länen Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebro.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 55
E-post: region.mitt@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/mitt 

Roger Lindahl, regionchef 
Lena Larje, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent 


Region Norr

Regionen omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.

Postadress: Varvsgatan 47, 972 33 Luleå
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 58
E-post: region.norr@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/norr

Eva Olsson, regionchef 
Åsa Fredriksson, regionassistent/föreningskonsulent


Region Syd

Regionen omfattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Postadress: Derbyvägen 6 E, 212 35 Malmö
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 51
E-post: region.syd@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/syd 

Jan-Erik Jonsson, regionchef
Ingela Berg, föreningskonsulent
Åsa Abrahamsson, föreningskonsulent
Anders Berlin, föreningskonsulent


Region Väst

Regionen omfattar länen Halland och Västra Götaland.

Postadress: Olof Asklunds gata 17, 421 30 Västra Frölunda
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 52
E-post: region.vast@villaagarna.se
www.villaagarna.se/vast

Jan-Erik Jonsson, regionchef
Åsa Abrahamsson, föreningskonsulent
Madeleine Wendel, föreningskonsulent/kommunikatör


Region XYZ

Regionen omfattar länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Postadress: Köpmangatan 1, 852 31 Sundsvall
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 57
E-post: region.xyz@villaagarna.se
www.villaagarna.se/xyz

Eva Olsson, regionchef
Ann-Catrin Olsson, föreningskonsulent


Region Öst

Regionen omfattar länen Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro 
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 55 
E-post: region.ost@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/ost 

Roger Lindahl, regionchef
Lena Larje, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent