PixelImage

Villaägarnas medarbetare

Villaägarnas medarbetare

Stab

Gunnar Jansson, förbundsdirektör, tel: 0702-66 75 11

Gunhild Blomkwist, sekretariat
Roger Brolinger , IT-chef
Villy Hansen , verksamhetsutveckling
Stefan Jansson , ekonomichef
Kenneth Kanckos, chef affärsutveckling
Ulf Stenberg , chefsjurist
Lena Södersten, förbundsjurist

Expertrådgivning

Terese Wallinder, chef Rådgivningsavdelningen

Byggnadsteknik

Malte Rungård, byggnadstekniker
Johan Smeds, byggnadstekniker
Patrik Wendelius, byggnadstekniker

Juridik

Pia Bazzi, förbundsjurist 
Eric Bodin, förbundsjurist 
Lars Guttman, förbundsjurist 
Stina Schmerer, förbundsjurist
Tomas Söderblom, förbundsjurist
Pär Wikingsson, förbundsjurist

Lantmäteri

Gustaf Lunde, lantmätare

Du som är medlem får kostnadsfri expertrådgivning

Ekonomi  

Stefan Jansson, ekonomichef 
Karin Björklund, medlemsregistret 
Ulrika Forsman 
Anette Karlsson, medlemsregistret
Annette Walldie 
Linda Åkerlund 

Information

Henrik Fahlgren, informationschef
Anna Emanuelsson, informatör
Julia Kronnäs, informatör
Björn Nordlund, utredare

Webb

Mathias Herneson, chef digitala kanaler 
Carola Backstad, webbredaktör 
Charlott Kärrhage, vikarierande projektledare  
Jeanette Lilja, projektledare (föräldraledig)

Intressepolitik

Jakob Eliasson, samhällspolitisk chef 
Madeleine Arvisson Wäli, förbundsjurist
Daniel Liljeberg, chefekonom  
Lena Södersten, förbundsjurist 
Anna Werner, utredare

IT

Roger Brolinger, IT-chef

Marknad

Madeleine Björninger, marknadschef
Lena Aldeström, projektledare 
Izabela Lewalski, projektledare
Annika Nilsson, projektledare

Medlemsservice

Kerstin Argus Ljungars  
Helen Beletic 
Kersti Thuresson 

Samfälligheter

Sofia Hellsing, chef affärsområde samfälligheter
Staffan Peterson, senior konsult affärsområde samfälligheter
Charlotta Molin, marknadsassistent

Affärsservice/samarbetsavtal

Marcus Lindström, chef medlemsförmåner 
Eija Edström, marknadsassistent
Ann Johansson, marknadsassistent 
Lars Jonsson, chef lokala medlemsförmåner
Jhonny Sandin, mediesäljare

Verksamhetsutveckling

Villy Hansen

Regionsamordning

Lennart Svensson, regionsamordnare


Region ABC

Regionen omfattar länen Stockholm och Uppsala.

Postadress: Box 7120, 192 07 Sollentuna
Besöksadress: Johan Berndes väg 8-10
Telefon: 010-750 01 00
E-post: region.abc@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/abc

Lena Rönngren-Røssing, regionchef
Åsa Fürst, föreningskonsulent/regionassistent 
Anna Nilsson, föreningskonsulent


Region Mitt

Regionen omfattar länen Värmland, Dalarna, Västmanland och Örebro.

Postadress: Lövstagatan 7, 703 56 Örebro
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 55
E-post: region.mitt@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/mitt 

Roger Lindahl, regionchef 
Lena Gustafsson, regionassistent 
Lars Lindegren, föreningskonsulent
Johanna Lundholm, föreningskonsulent 
Jaquline Norin, regionassistent


Region Norr

Regionen omfattar länen Västerbotten och Norrbotten.

Postadress: Varvsgatan 47, 972 33 Luleå
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 58
E-post: region.norr@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/norr

Eva Olsson, regionchef 
Åsa Fredriksson, regionassistent/föreningskonsulent


Region Syd

Regionen omfattar länen Skåne, Blekinge och Kronoberg.

Postadress: Derbyvägen 6 E, 212 35 Malmö
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 51
E-post: region.syd@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/syd 

Stefan Stjernedal, regionchef
Ingela Berg, föreningskonsulent
Anders Berlin, föreningskonsulent


Region Väst

Regionen omfattar länen Halland och Västra Götaland.

Postadress: Olof Asklunds gata 17, 421 30 Västra Frölunda
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 52
E-post: region.vast@villaagarna.se
www.villaagarna.se/vast

Stefan Stjernedal, regionchef
Dorrit Andersson, regionassistent
Madeleine Wendel, föreningskonsulent/kommunikatör


Region XYZ

Regionen omfattar länen Gävleborg, Västernorrland och Jämtland.

Postadress: Köpmangatan 1, 852 31 Sundsvall
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 57
E-post: region.xyz@villaagarna.se
www.villaagarna.se/xyz

Eva Olsson, regionchef
Ann-Catrin Olsson, föreningskonsulent


Region Öst

Regionen omfattar länen Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Gotland.

Postadress: S:t Persgatan 105, 602 33 Norrköping
Telefon: 010-750 01 00
Fax: 010-750 02 54
E-post: region.ost@villaagarna.se 
www.villaagarna.se/ost 

Roger Lindahl, regionchef
Johanna Lundholm, föreningskonsulent
Eva Holmsell, regionsekreterare