PixelImage

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2015

Villaägarnas Riksförbund är en av landets största ideella och partipolitiskt obundna organisationer. Förbundet är en tung röst i den bostadspolitiska debatten och spelar en viktig roll i medlemmarnas vardag, inte minst genom god tillgång till rådgivning och medlemsförmåner.

  • Under 2015 hade Villaägarna en positiv medlemsutveckling. Med ca 310 000 medlemshushåll är vi en av Sveriges största folkrörelser. Vi finns och verkar i hela landet genom drygt 235 lokalföreningar som tillvaratar medlemmarnas intressen på lokal och kommunal nivå.
  • En intressepolitisk framgång under året var beskedet att LKAB tillmötesgår Villaägarnas krav på att de småhusägare som tvingas flytta till följd av att bolagets gruvor i Malmberget, Svappavaara och Kiruna expanderar, ska få nya hus. Inte bara ersättning enligt expropriationslagens ersättningsmodell, vilket inte hade täckt nybyggnadskostanden.
  • Under 2015 utökades öppettiderna för den juridiska telefonrådgivningen vilket förbättrade tillgängligheten för medlemmarna.
  • Den 5 september anordnades Villaägarnas dag, en rikstäckande aktivitet som innebar att förbundet syntes på 104 platser över hela landet.

Läs Villaägarnas årsredovisning 2015